DATS logo

Inspirationsarrangement i Aarhus

Til medlemmer af DATS, du inviteres til Inspirationsarrangement i Aarhus d. 18. november.

Kære medlem af DATS, du inviteres hermed til Inspirationsarrangement i Scenekunsthus Aarhus d. 18. november.

Sådan skaber VI frugtbare vilkår for vækstlag og amatørteater

Mange af os oplever at ”kulturøkonomien” en stram.

Lokaler, driftstilskud og projektstøtte hænger ikke på træerne, hvad enten man er engageret i amatørteater eller vækstlagsscenekunst.

Men der er lyspunkter. De tre vækstlagsfestivaler, Scenoskop, Vildskud og Quongafest,  oplever en ny økonomisk bevågenhed fra deres kommuner – Odense, København og Århus.

Andre gode ideer og initiativer ser også dagens lys og skaber frugtbare vilkår for både vækstlag og amatørteater – i by og på land.

Kom og oplev to solstrålehistorier og ildsjælsinitiativer. Og få inspiration og nye perspektiver på hvordan man kan skabe nye, frugtbare muligheder og platforme for teater og scenekunst rundt omkring i Danmark.

 

”Sådan har vi skabt et Scenekunsthus i Århus”

På mindre end 2 år er det lykkedes en lille initiativgruppe at nå fra vision til fysisk realitet: Et Scenekunsthus, der tilbyder det århusianske vækstlag prøve-, produktions- og spillefaciliteter.  En praktisk platform der både huser og synliggør vækstlaget som en væsentlig aktør i byens kunst- og kulturliv.

Initiativgruppen vil præsentere huset og dets faciliteter. Fortælle om arbejdet med at få huset op at stå. Og give os et indblik i de visioner og perspektiver Scenekunsthuset rummer – både for vækstlaget lokalt og nationalt.

 

”Sådan samarbejder vi om at starte en ny national børneteaterfestival på Sydvestfyn”.

Det har i mange år været et stort ønske i DATS, at få en national teaterfestival for børn og unge.  To amatørscener i det sydfynske, Haarby Amatør Teater og Lirekassen i Assens, har meldt sig som arrangører. Vel vidende, at det er en stor opgave, at sætte en sådan festival i søen for første gang, har de to scener valgt at samarbejde om projektet, sammen med DATS´B&U konsulent. Samarbejdet mellem de to scener, der begge har børne- og ungdomshold, startede i 2016 og kulminerer med festivalen den 28. juni til 1. juli 2018. Samarbejdet har knyttet tættere bånd mellem scenerne og har skabt et fantastisk teatermiljø begge steder. En repræsentant for hver scene vil fortælle om erfaringerne med at arbejde så tæt sammen om så stort et projekt – som inspiration for andre amatørscener og -grupper.

 

Hvordan kan vi andre lade os inspirere af Scenekunsthusets og Børneteaterfestivalens initiativer og erfaringer?

Spørgsmål, ide- og erfaringsudveksling, behov og ønsker – hvordan kan DATS medvirke til at skabe frugtbare forhold for vækstlag og amatørteater i Danmark?

Udover vores arrangement er der Quonga teaterfestival, så benyt muligheden for at komme til Aarhus og få set en dejlig vækstlagsteaterfestival.

Tilmelding skal ske til Joan@dats.dk senest søndag d. 5. november

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03