På denne side finder du de informationer, som er relevante for dig og dine teatervenner i forhold til COVID-19

NYE RESTRIKTIONER I NORDJYLLAND

Kære medlemmer

På grund af smittespredning og mutation i Corona-virus er der indført skærpede restriktioner i en række nordjyske kommuner:

Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Læsø og Vest Himmerland.

Restriktionerne gælder foreløbigt til og med den 3. december.

For foreningslivet gælder det at:

  1. Vi opfordres til at lukke ned for alle fysiske foreningsaktiviteter.
  2. Al færdsel ind og ud af kommunen som ikke er nødvendigt, bør undlades. Dette gælder også foreningsrelateret færdsel.
  3. Kommunale og statslige fritids- og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang.

Som foreningsliv skal vi selvfølgelig støtte op om tiltagene og rette os efter de nye restriktioner.

HJÆLPEPAKKE TIL AMATØRKULTUREN

Her finder du oplysninger om COVID-19 Kulturpuljen.

KULTURMINISTERIETS SPØRGSMÅL OG SVAR

KULTURMINISTERIETS Q + A

Kulturministeriet har udarbejdet en liste med svar på generelle spørgsmål. Her har vi plukket de emner ud, som er relevante for amatørteatre og scenekunstudøvere.

Ønsker du at se hele Kulturministeriets Q + A, så kan du gøre det her.

MUNDBIND OG VISIR

HVORNÅR SKAL MAN BÆRE MUNDBIND ELLER VISIR VED BESØG PÅ INDENDØRS KULTURINSTITUTIONER OG I IDRÆTSFACILITETER?
Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende idrætsfacilitet/kulturinstitution.

For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, medmindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere mv. under udøvelse mv. af en kultur-eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

ERSTATTER BRUG AF MUNDBIND ELLER VISIR ØVRIGE RESTRIKTIONER OG ANBEFALINGER?
Nej, selvom der er krav om mundbind eller visir, er øvrige anbefalinger samt restriktioner stadig gældende, herunder anbefaling om afstand samt forsamlingsforbud.

GÆLDER ANBEFALINGEN OM AFSTAND I ALLE RETNINGER?
Ja, anbefalingen gælder både til siderne, foran og bagved. Der skal således holdes mindst 2 meters afstand i alle retninger.

FORENINGSAKTIVITETER

MÅ MAN AFHOLDE SANG OG KOR MV.?
Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Desuden må ansvarlige voksne over 21 år deltage, hvis deres tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten.

Derudover må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er opstillet en scene eller lignende, som man har retning mod, mens man sidder ned på en fast plads. Derudover er det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for fx at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser.

MÅ MAN TAGE PÅ KURSUS PÅ EN AFTENSKOLE ELLER EN DAGHØJSKOLE MV.?
Ja, hvis man maksimalt er 10 personer forsamlet. Man må dog være op til 500 personer til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen.

ER DET TILLADT AT AFHOLDE EN GENERALFORSAMLING MV., DER INDEBÆRER WORKSHOPS OG DELTAGELSE I AKTIVITETER PÅ FORSKELLIGE PLADSER ELLER STEDER?
Nej. Arrangementer (herunder generalforsamlinger) er kun undtaget for det lille forsamlingsforbud, når arrangementet deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

ER GENERALFORSAMLINGER UNDTAGET FORSAMLINGSFORBUD SOM ET ARRANGEMENT MED ET MENINGSBEFORDRENDE FORMÅL?
Nej. Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget forsamlingsforbud. Det omfatter. demonstrationer og møder i politiske partier. Undtagelsen gælder ikke for generalforsamlinger, landsmøder, konferencer og lignende, hvor der som udgangspunkt må være op til 10 personer til stede.

ØVRIGE KULTURARRANGEMENTER

MÅ MAN AFHOLDE AKTIVITETER I FORLÆNGELSE AF ET KULTURARRANGEMENT (FX INTERVIEW EFTER EN FODBOLDKAMP ELLER EN “RØD LØBER” BEGIVENHED)?
Ja, hvis man maksimalt forsamles 10 personer. Ved et indendørs kultur- eller idrætsarrangement, vil det desuden være påkrævet at bære mundbind eller visir når man ikke sidder ned.

MÅ DER INDTAGES MAD OG DRIKKE I FOYEREN FØR OG EFTER ET KULTURARRANGEMENT, F.EKS. I FORBINDELSE MED EN GALLAPREMIERE?
Et gallapremierearrangement med eventuel indtagelse af mad eller drikkevarer vil som udgangspunkt anses som en del af det samlede arrangement. Hvis der sker servering i forbindelse med det pågældende arrangement og der deltager flere end 10 personer, skal publikum i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende under hele arrangementet, bortset fra når man skal på toilettet, og når man helt kortvarigt f.eks. henter drikkevarer i en bar. Betingelserne vil bl.a. indebære, at eventuel forplejning skal indtages på de faste pladser.

GÆLDER DET LILLE FORSAMLINGSFORBUD I ZOOLOGISKE HAVER OG ANLÆG, PÅ MUSEER MV.?
Ja. Man må ikke forsamle sig i grupper på mere end 10 personer. Almindelig ophold eller færden i mindre grupper i zoologiske haver og anlæg, museer, biblioteker, videnspædagogiske centre mv. betragtes ikke som en forsamling.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder alle ikke-siddende personer indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Det omfatter blandt andet museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv.

MÅ AMATØRTEATER ØVE OG OPTRÆDE?
Amatørteatre er i forbindelse med både at øve, prøver og optrædener begrænset af det lille forsamlingsforbud for så vidt angår de optrædende. Der må dog være op til 500 personer til stede samlet, hvis tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Udøverne er dog omfattet det lille forsamlingsforbud og må ikke overskride 10 personer.

NYE RETNINGSLINJER PR. 26. OKTOBER 2020

Så kom der nye retningslinjer der berører amatørkulturen og træder i kraft fra på mandag den 26. oktober 2020. Her er hvad vi foreløbig ved om de nye krav om mundbind og forsamlingstal, der berører amatørkulturens foreninger. Vi følger selvfølgelig situationen, og opdaterer så hurtigt vi kan.

Fra på mandag sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 personer til 10 personer. Dog vil der være følgende undtagelser:

1) Idræts- og Foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år vil fortsat kunne afholdes med et forsamlingsforbud på 50 personer. Idræts- og foreningsaktiviteter for alle over 21 år kan fortsat afvikles med maksimalt 10 personer til stede.

2) Kulturaktiviteter med siddende deltagere kan fortsat afvikles med maksimalt 500 tilstede og uden mundbind, når de sidder ned. Alle skal dog sidde i samme retning mod en scene eller en skærm. Alle skal sidde med rette afstand, arealkrav og fokus på håndhygiejne. Dette vil muliggøre publikum til sportsbegivenheder, teater, koncerter, biografforestillinger mm.

3) Hvis man sidder ned, kan udendørsaktiviteter afvikles med afstand og med maksimalt 500 til stede.

4) Fra på torsdag den 29. oktober skal alle have mundbind på, når man ankommer til og bevæger sig rundt i indendørs kulturinstitutioner, fx museer, idrætsfaciliteter, biografer, teatre, spillesteder, indendørs zoologiske haver og akvarier o.lign. Når man sætter sig ned, er i et omklædningsrum eller er udøvende i idræt eller på scenen, kan mundbindet tages af.

Tekst: Fra kulturministerens facebook

Læs yderligere på Kulturministeriets hjemmeside:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Kontakt Kulturministeriets Hotline vedr. retningslinjerne:
Tlf.: 33 74 50 00
Telefontid: Hverdage fra kl. 9-16

INDENDØRSAKTIVITETER: Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsaktiviteter

Kulturministeriets nye retningslinjer i forhold til indendørsaktiviteter i bl.a. amatørkulturelle foreninger.

Du kan læse alle retningslinjerne her. (senest opdateret 9. november 2020)

Husk altid at holde dig opdateret på, hvad sundhedsmyndighederne siger, tingene ændrer sig løbende, af og til meget hurtigt.

UDENDØRSAKTIVITETER: Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Sammen med Kulturministeriet og en lang række landsdækkende organisationer har DATS været med i arbejdet med at udforme dem.

DATS er også med i dette arbejde, så vi sikrer, at de særlige forhold, der gør sig gældende for teater, også er dækket ind.

Du kan læse alle retningslinjerne her. (senest opdateret 9. november 2020)

Husk også altid at holde dig opdateret på, hvad sundhedsmyndighederne siger, tingene ændrer sig løbende, af og til meget hurtigt.

Retningslinjer for afholdelse af fritidsaktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier

Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer for sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år.

Du kan læse alle retningslinjerne her. (senest opdateret d. 5. oktober 2020)

Husk også altid at holde dig opdateret på, hvad sundhedsmyndighederne siger, tingene ændrer sig løbende, af og til meget hurtigt.

Kan vores forsikring hjælpe?

I forbindelse med, at Corona-virus er kommet til Danmark har vi hos DATS gjort os mange tanker om, hvordan vi bedst hjælper og rådgiver vores medlemmer i forhold til planlagte forestillinger og arrangementer, som kan komme i risiko for at blive aflyst, hvis sygdommen spreder sig voldsomt.

Vi har blandt andet undersøgt, om man kan forsikre sig imod de mistede indtægter, en sådan aflysning kan medføre. Det kan man IKKE. I det øjeblik, sundhedsmyndighederne går ind og stopper afholdelse af et arrangement på grund af smittefare, anses det som force majeure. Det kan man ikke forsikre sig imod.

Dette kan indlysende nok blive fatalt for eksempel for et friluftsspil, som baserer hele foreningens økonomi på indtægter fra sommerens forestillinger, men der er altså ikke mulighed for at forsikre sig imod det.

Rådet her fra skal derfor i stedet lyde, at man i alle former for kontrakter, hvor det er muligt, får skrevet ind, at der i forbindelse med udgifterne tages højde for myndighedernes eventuelle aflysning af et arrangement.

Det er ikke i alle sammenhænge, dette kan lade sig gøre, men vær i hvert fald opmærksom på det der ude. Og lad være med selv at aflyse noget, det skal myndighederne nok tage sig af, hvis de finder det nødvendigt på et tidspunkt.

Vi krydser fingre for, at det ikke sker.

COVID-19 og amatørkulturen – bekymringer og konsekvenser
AKKS har i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS udarbejdet en rapport som belyser de økonomiske konsekvenser af COVID-19

Her fremgår det at konsekvenserne er omfattende. 457 både landsdækkende og lokale foreninger har besvaret den første spørgeskemaundersøgelse og af tallene fremgår det at der er tale om i alt 2.318 aflysninger pga. COVID-19 “lock down” i form af aflyste forestillinger, forestillingsrækker, prøver, koncerter, stævner, rejser m.m.

Det samlede økonomiske tab vurderes til i alt 29.780.641 kr., hvoraf 14.166.641 kr. er allerede afholdte og forventede udgifter.

I rapporten fortæller foreningerne også om deres bekymringer i forlængelse af den nuværende COVID-19 lock down, om behovet for hjælpepakker og frygten for foreningernes medlemmer, økonomi og fremtid.

Læs resultaterne af første spørgeskemaundersøgelse her.

Hjælpepakker og initiativer

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd – har lavet en oversigt med hjælpepakker for amatørkulturen.

Se oversigten her.

Se modtagerne af DATS’s egen corona-støttepulje her

DUFs råd og guides til fællesskab i foreninger under COVID-19

Foreningslivet i Danmark er udfordret af COVID-19. Corona har sat en stopper for, at vi kan mødes og være sammen i fysiske fællesskaber – og dermed en stopper for næsten alle aktiviteter i foreningsdanmark. På denne side kan du finde DUFs råd om og ideer til, hvordan du og din forening kan komme gennem krisen, og hvordan I kan holde sammen – uden at være sammen.

Se informationerne her.

Lys i mørket – Gode initiativer i en Corona tid

AKKS – Amatørnes Kunst og Kultur Samråd – har samlet en liste med nye, spændende aktiviteter, som amatørkulturen har fostret under Corona-tiden.

Se listen her.

Link til Kulturministeriets hjemmeside

Hermed link til Kulturministeriets hjemmeside, hvor de nyeste retningslinjer vil være at finde.

DUF´S ANBEFALINGER TIL GENERALFORSAMLINGER

Dansk Ungdoms Fællesråd har her skrevet en artikel om afholdelse af generalforsamlinger.

TEATERØVELSER - MED AFSTAND OG UDE I DET FRI

Mangler du og dine teatervenner inspiration til nye teaterøvelser, som I kan lave i en lille gruppe udenfor?
Så tjek Teaterhuset Filuren fra Aarhus´ YouTube-kanal. De har lavet nogle sjove øvelser, som både er for store og små.

Du kan også læse DFS´s artikel om Teaterskolen Move´n´Act i Aarhus, som kører undervisningen på Zoom og udenfor i Botanisk have.