På denne side finder du de informationer, som er relevante for dig og dine teatervenner i forhold til COVID-19

Informationsmaterialer i forbindelse med Corona-app´en

Hermed Kulturministeriets informationsmaterialer omkring Corona-app´en:

Følgebrev kulturlivet downloades her.
Grundfortælling Coronapas downloades her.
Guide til kontrollører step by step downloades her.
Hvilke devices kan benyttes til at kontrollere Coronapas med step by step downloades her.
QA til anvenderne af Coronapas downloades her.
Coronapas_A Onepager downloades her.
Coronapas Overblik over supportkanaler downloades her.
Coronapas A3 Plakat_01 downloades her.
Coronapas A3 Plakat_02 downloades her.
Coronapas A3 Plakat_SH_01 downloades her.
Coronapas A3 Plakat_SH_02 downloades her.
Coronapas A4 Plakat_01 downloades her.
Coronapas A4 Plakat_02 downloades her.
Coronapas A4 Plakat_SH_01 downloades her.
Coronapas A4 Plakat_SH_02 downloades her.

Link til download af de tre officielle animationsfilm om coronapas-appen er her.

Link til webinar omkring Coronapas er her.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på tlf. 74 65 11 03 eller på dats@dats.dk

Restriktioner gældende fra 21. maj 2021

Kære DATS medlemmer

Fra fredag d. 21. maj er hele foreningslivet åbnet. Kulturministeriet har udarbejdet nye retninglinjer for alt indenfor aktiviteter både indendørs og udendørs. I kan læse de gældende restriktioner og retningslinjer her på Kulturministerietst hjemmeside. Og I kan læse nyhederne omkring Corona på coronasmitte.dk.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så er I meget velkomne til at kontakte os på dats@dats.dk

Hjælpepakker og puljer

DATS pulje “Økonomisk støtte til ekstra udgifter til udendørsprøver”. Læs mere her.

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd – har lavet en oversigt med hjælpepakker for amatørkulturen. Se oversigten her.

Se Kulturministeriets oversigt med hjælpepakker her.

Se modtagerne af DATS’s egen corona-støttepulje her

Kommunalt støtte til folkeoplysende foreninger

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19
(= Bekendtgørelse som giver kommunerne dispensation til at give folkeoplysende foreninger kommunalt tilskud selvom man grundet corona ikke lever op til aktivitetskravene). Den er blevet forlænget frem til juli 2021.

Læs mere her.

DATS´notat til Kulturministeriets vedr. vaccine-pas / Corona-pas

25. februar 2021

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeriet vedr. vaccine-pas / Corona-pas.

Notatet kan læses her.

DATS´notat til Kulturministeriets genstartsteam

21. janar 2021

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeriets genåbningsteam med ønsker i forhold til en åbningsstrategi for amatørteatret.

Notatet kan læses her.

 

Kulturministeriets Q&A

Kulturministeriets Q&A kan findes her.

Kan vores forsikring hjælpe?

I forbindelse med, at Corona-virus er kommet til Danmark har vi hos DATS gjort os mange tanker om, hvordan vi bedst hjælper og rådgiver vores medlemmer i forhold til planlagte forestillinger og arrangementer, som kan komme i risiko for at blive aflyst, hvis sygdommen spreder sig voldsomt.

Vi har blandt andet undersøgt, om man kan forsikre sig imod de mistede indtægter, en sådan aflysning kan medføre. Det kan man IKKE. I det øjeblik, sundhedsmyndighederne går ind og stopper afholdelse af et arrangement på grund af smittefare, anses det som force majeure. Det kan man ikke forsikre sig imod.

Dette kan indlysende nok blive fatalt for eksempel for et friluftsspil, som baserer hele foreningens økonomi på indtægter fra sommerens forestillinger, men der er altså ikke mulighed for at forsikre sig imod det.

Rådet her fra skal derfor i stedet lyde, at man i alle former for kontrakter, hvor det er muligt, får skrevet ind, at der i forbindelse med udgifterne tages højde for myndighedernes eventuelle aflysning af et arrangement.

Det er ikke i alle sammenhænge, dette kan lade sig gøre, men vær i hvert fald opmærksom på det der ude. Og lad være med selv at aflyse noget, det skal myndighederne nok tage sig af, hvis de finder det nødvendigt på et tidspunkt.

Vi krydser fingre for, at det ikke sker.

COVID-19 og amatørkulturen – bekymringer og konsekvenser
AKKS har i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS udarbejdet en rapport som belyser de økonomiske konsekvenser af COVID-19

Her fremgår det at konsekvenserne er omfattende. 457 både landsdækkende og lokale foreninger har besvaret den første spørgeskemaundersøgelse og af tallene fremgår det at der er tale om i alt 2.318 aflysninger pga. COVID-19 “lock down” i form af aflyste forestillinger, forestillingsrækker, prøver, koncerter, stævner, rejser m.m.

Det samlede økonomiske tab vurderes til i alt 29.780.641 kr., hvoraf 14.166.641 kr. er allerede afholdte og forventede udgifter.

I rapporten fortæller foreningerne også om deres bekymringer i forlængelse af den nuværende COVID-19 lock down, om behovet for hjælpepakker og frygten for foreningernes medlemmer, økonomi og fremtid.

Læs resultaterne af første spørgeskemaundersøgelse her.

DUF´s råd og guides til fællesskab i foreninger under COVID-19

Foreningslivet i Danmark er udfordret af COVID-19. Corona har sat en stopper for, at vi kan mødes og være sammen i fysiske fællesskaber – og dermed en stopper for næsten alle aktiviteter i foreningsdanmark. På denne side kan du finde DUFs råd om og ideer til, hvordan du og din forening kan komme gennem krisen, og hvordan I kan holde sammen – uden at være sammen.

Se informationerne her.

Lys i mørket – Gode initiativer i en Corona tid

AKKS – Amatørnes Kunst og Kultur Samråd – har samlet en liste med nye, spændende aktiviteter, som amatørkulturen har fostret under Corona-tiden.

Se listen her.

Link til Kulturministeriets hjemmeside

Hermed link til Kulturministeriets hjemmeside, hvor de nyeste retningslinjer vil være at finde.

Anbefalinger til generalforsamlinger

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd har her skrevet om krav og retningslinjer i forhold til afholdelse af møder, konferencer og generalforsamlinger. 

Dansk Ungdoms Fællesråd har her skrevet en artikel om afholdelse af generalforsamlinger.

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd har her skrevet en artikel med gode råd til foreningsdrift og generalforsamlinger.

Center for Frivillige Socialt Arbejde har her skrevet deres råd og anbefalinger.

Teaterøvelser - med afstand og ude i det fri

Mangler du og dine teatervenner inspiration til nye teaterøvelser, som I kan lave i en lille gruppe udenfor?
Så tjek Teaterhuset Filuren fra Aarhus´ YouTube-kanal. De har lavet nogle sjove øvelser, som både er for store og små.

Du kan også læse DFS´s artikel om Teaterskolen Move´n´Act i Aarhus, som kører undervisningen på Zoom og udenfor i Botanisk have.