På denne side finder du de informationer, som er relevante for dig og dine teatervenner i forhold til COVID-19

NY COVID-19 NØDPULJE - ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET

Kære DATS medlemmer

Nu er der en ny pulje, som I kan søge til “tabte indtægter for aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 – 15. januar 2022”.

Når I udfylder ansøgningsskemaet, så skal I finde ”DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed” i listen under Landsorganisation, som lokalforeningen hører under.

Ansøgningsfristen er d. 28. marts kl. 16:00.

Læs mere om puljen her.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så er I meget velkomne til at kontakte os på dats@dats.dk

ALLE KULTURLIVETS CORONARESTRIKTIONER OPHØRER 1. FEBRUAR

Kære DATS medlemmer

Epidemikommissionen har anbefalet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Derfor ophører alle coronarestriktioner på Kulturministeriets område fra og med 1. februar 2022.

Epidemikommissionen bemærker, at arrangører af aktiviteter, hvor mange personer samles stående samtidig indendørs, og hvor der derfor kan være særlig høj risiko for smittespredning, kan overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen i februar. Det kan eksempelvis ske ved, at arrangøren opfordrer til eller faciliterer, at deltagerne testes, eller at der opereres med øget afstand ved arrangementet. Det er forsat muligt for private erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. at stille krav om coronapas.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside her.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så er I meget velkomne til at kontakte os på dats@dats.dk

Informationsmaterialer i forbindelse med Corona-app´en

Hermed Kulturministeriets informationsmaterialer omkring Corona-app´en:

Følgebrev kulturlivet downloades her.
Grundfortælling Coronapas downloades her.
Guide til kontrollører step by step downloades her.
Hvilke devices kan benyttes til at kontrollere Coronapas med step by step downloades her.
QA til anvenderne af Coronapas downloades her.
Coronapas_A Onepager downloades her.
Coronapas Overblik over supportkanaler downloades her.
Link til download af plakater og informationsmateriale er her.

Link til download af de tre officielle animationsfilm om coronapas-appen er her.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på tlf. 74 65 11 03 eller på dats@dats.dk

Hjælpepakker og puljer

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd – har lavet en oversigt med hjælpepakker for amatørkulturen. Se oversigten her.

Se Kulturministeriets oversigt med hjælpepakker her.

Se modtagerne af DATS’s egen corona-støttepulje her

Kulturministeriets Q&A

Kulturministeriets Q&A kan findes her.

Link til Kulturministeriets hjemmeside

Hermed link til Kulturministeriets hjemmeside, hvor de nyeste retningslinjer vil være at finde.