Indkomne forslag til DATS´ generalforsamling 2023:

Hovedbestyrelsen stiller et forslag om vedtægtsændring for DATS:

§ 07 Hovedbestyrelsen
Stk. 1:

Generalforsamlingen vælger landsformand og hovedbestyrelse (HB), bestående af

6 medlemmer samt 2 suppleanter for disse.

Mindst 2 af de valgte skal være under 30 år, heraf skal mindst den ene være

hovedbestyrelsesmedlem.

 

Foreslås ændret til:

Generalforsamlingen vælger landsformand og hovedbestyrelse (HB), bestående af

6 medlemmer samt 2 suppleanter for disse.

Mindst 2 af de valgte skal være under 35 år, heraf skal mindst den ene være

hovedbestyrelsesmedlem.

 

Begrundelse: Hovedbestyrelsen oplever en uhensigtsmæssig udvaskning af                                                  kompetencer, da det ofte er de nyest valgte medlemmer, der ryger ud, når nye unge                                  vælges ind.

De fleste er i slutningen af 20’erne, når de bliver valgt til HB, og da det tager                                              betragteligt længere end 2 år at lære DATS at kende til bunds, ønsker HB en lidt                                        større aldersmargen at arbejde med, selv om det stadig anses som yderst vigtigt med                                løbende fornyelse og foryngelse i hovedbestyrelsen.