DATS generalforsamling 26. september 2021


Kl. 9:00 – 10:00 Ankomst eller opvågning + morgenmad, Brasilia Salen

Kl. 10:00 – 12:00 Generalforsamling 1. del, Brasilia Salen

Kl. 12:00 – 13:00 Frokost, Brasilia Salen

Kl. 13:00 – 14:30 Generalforsamling 2. del, Brasilia Salen

Kl. 14:30 – 15:00 Kaffe/te + kage og tak for i dag

Dagsorden
Se dagsordenen for den officielle del her.

Stemmeberettigede
Se hvem der er stemmeberettigede på generalforsamlingen her.

Indkomne forslag
Indkomne forslag til generalforsamlingen, der er modtaget rettidigt (senest d. 12. september), offentliggøres her. Indkomne forslag sendes til tina@dats.dk

Kandidater til landsformand og hovedbestyrelsen
Opstillede kandidater kan ses her eller i generalforsamlingsmappen. Kandidatforslag til landsformand og hovedbestyrelsen kan dog indstilles på generalforsamlingen indtil dagsordenens punkt 10.

Anna og Arne Aabenhus´ legat
Hermed indkaldes forslag til legatmodtagere. Forslagene skal være indsendt til DATS senest d. 1. september.
Mange tak for de fine indstillinger – vi glæder os til at overrække legatet i forbindelse med vores generalforsamling.
Læs mere om Anna og Arne Aabenhus´ legat her.