Valg af landsformand
Pia Bredow, nuværende landsformand genopstiller til landsformandsposten

Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:
Thorbjørn Schunck, genopstiller
Michael Amtoft, genopstiller
Nina Spile, genopstiller ikke

Valg af to suppleanter
1. suppleant Christina Mattson, opstiller til bestyrelsen
2. suppleant Rebecca Sandell Ytzen, genopstiller ikke

Valg af kritisk revisor sam 1 revisor suppleant.
Thomas Hauger er på valg, genopstiller ikke