Indkomne forslag til DATS´ generalforsamling 2021:

Forslag 1

Vedtægtsændring

Hovedbestyrelsen i DATS forslår følgende tilføjelser i DATS’ vedtægter:

§ 06 Generalforsamlingen, Stk. 2:

Under helt særlige omstændigheder som pandemier og nedlukninger af landet kan Hovedbestyrelsen undtagelsesvist beslutte, at generalforsamlingen holdes senere på året.

 

§ 06 Generalforsamlingen, Stk. 4 Forbehold:

Under helt særlige omstændigheder som pandemier og nedlukninger af landet kan Hovedbestyrelsen undtagelsesvist beslutte, at der ved en generalforsamling kan deltages og stemmes virtuelt.