KANDIDATER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2021

Landsformandsposten
Pia Bredow er på valg – genopstiller ikke

Hovedbestyrelsen
Ege Juul Nielsen er på valg – opstiller til landsformandsposten
René Foshammer er på valg – genopstiller
Jens Damsager Hansen er på valg – genopstiller
Thomas Andersen – genopstiller

Ønsker du at opstille en kandidat, så send en mail til DATS’ sekretariat på mail dats@dats.dk .