Kursusunderviser Jens Erik Mortensen

Speciale: At lade sig lyde! Stemme og krop – mod og liv.

Kontaktinformation:
Jens Erik Mortensen
8230 Åbyhøj
Tlf.: 20 23 38 12
jensemortensen@gmail.com
www.livsvilje.dk

Hvad kan jeg tilbyde DATS´ medlemmer?
Et kursus hvor du får mulighed for at udforske din stemmes nuancer og spændvidde.
Stemmen er et vigtigt element i en skuespillers virke, og er derfor vigtig at arbejde med og blive bevist om.

Til daglig anvender vi ofte et meget begrænset område af vores talestemme – så begrænset – at vi måske ikke selv er klar over, hvor stort et potentiale vores talestemme rummer, og dermed hæmmer vores mulighed for kreativitet og selvudfoldelse.

Begrænsninger i stemmen kan skyldes vores kommunikative vaner og mentale tilstand.

At arbejde med stemmen kan løsne og frigøre energi, der kan give lyst og mod til, at udtrykke sig tydeligere og med et overskud, autenticitet og troværdighed påtage sig et bredt spekter af roller.

Stemmetræning kan være vejen til – at komme til stede i nuet – mærke kroppen – og træne accept til det, der er – og dermed styrke dine muligheder for kreativitet og livsudfoldelse.

Kurset har en legende og livfuld tilgang til arbejdet med stemme og krop, og er delvis inspireret af Roy Hart stemmetræning, der har fokus på en fri og naturlig stemmebrug.

Kurset tager udelukkende afsæt i talestemmen.

Om mig selv
Jeg har gennem 25 år undervist i teater og iscenesættelse på Gøglerskolen i Aarhus, og jeg har siden 2010 været tilknyttet Essens-kurser som underviser i ACT, Coaching og Krop og Stemme.

For mit vedkommende handler undervisning om at skabe et rum for læring og udvikling. Det vil sige et trygt, anerkendende, engageret og kreativt rum. Et rum der vækker nysgerrighed og inspiration, og hvor det er muligt at handle frit og eksperimenterende, i en vekslen mellem tydelige rammer, tydelig struktur og improvisation, hvor “fejl” er velkomne og omsættes til erfaring og læring.
“Husk at sjusk’” som Lars von Trier, ifølge Sofie Gråbøl, siger til sine skuespillere.

Efter mange års iscenesættelse af klovne og spøjse karakterer, er jeg meget optaget af det skæve, krakelerede, overraskende og forunderlige univers, som opstår spontant og autentisk. Et univers som ikke kan konstrueres men kan opstå ud af den frie impuls, i en rummelig og fordomsfri proces, hvor vi søger efter det stærke personlige udtryk.

Mine elever værdsætter mig for mit engagement, min faglighed, min humor, mit nærvær og omsorg.

Jeg er født i 1953, er gift og har to børn og seks børnebørn.

I 1978 afsluttede jeg uddannelsen som socialpædagog i Esbjerg med et speciale om ”Dramatik som pædagogisk virkemiddel”. Bagrunden for specialet var et undervisningsforløb af en ungdomsgruppe i amatørteaterforeningen 7-kanten i Varde, sammen med en medstuderende – Bjarne Fuglebjerg.

Efter en del år med arbejde som socialpædagog, genoptog jeg min interesse for teater. Jeg gik på en del teaterkurser i Århus – optrådte og underviste. Min første undervisningserfaring fik jeg på Testrup Højskole, hvor jeg var ”føl” ved Anne Sofie Oksenvad, og efterfølgende blev jeg selvstændig underviser der et års tid.

Jeg sluttede på Testrup Højskole i 1989, og blev ansat som teaterlærer på den nyoprettede ”Gøglerskolen” i Århus, hvor jeg har været ansat indtil sommeren 2018. Nu arbejder jeg som selvstændig i mit firma Livsvilje.

På Gøglerskolen var min primære funktion at undervise i karaktertræning, iscenesættelse og instruktion af forestillinger. Krop, stemme, improvisation, klovn og øvrigt karakterarbejde var faste elementer i den daglige skuespiltræning, ledsaget af et utal af måder at træne ”det at optræde på en scene” lige fra arbejds-demoer til walk around i byen samt diverse spontane performances. To gange årligt opførte vi en Cirkusvarité og vi optrådte ved festugen og andre begivenheder.

Sideløbende med mit arbejde på skolen tog jeg en fire årig psykoterapeutuddannelse, som gav mig mulighed for også at varetage støttende samtaler, med nogle af de sårbare unge der gik på skolen. Skolen var på det tidspunkt blevet en produktionsskole, nu hedder det FGU.

Jeg oplever forstsat mig selv som meget engageret, og vil gerne bruge mit seniorliv på at dele min viden, bruge min lange undervisningserfaring og selv fortsat lære og udvikle mig både inden for det terapeutiske og inden for skuespiltræning.

I hele mit arbejdsliv har jeg undervist både unge og voksne. På Testrup Højskole og i Gøglerskolens tid som daghøjskole var aldersfordelingen på holdene meget blandet, hvilket gav en rigtig god dynamik. Den samme dynamik som jeg tænker, at jeg vil møde på et amatørteater.

Lige nu er jeg meget optaget af krop og stemme, og jeg vil meget gerne tage rundt i landet til amatørteatrene for at lave workshop inden for det felt.

Det var jo på et amatørteater, det hele begyndte for mig, så det vil være en god og spændende oplevelse at vende tilbage nu!

Hjemme-hos-kurser
Et væsentligt bidrag i DATS´ indsats for at udvikle amatør- og vækstlagsteatret både kunstnerisk og organisatorisk er vores tilbud om et bredt udvalg inden for teaterkurser, skuespillerkurser og meget mere med et højt fagligt indhold og top kvalificerede undervisere.

Med vores ”Hjemme-hos-kurser” kan vores medlemmer få en kursusunderviser til at komme hjem på deres scene eller på skolen, hvis blot det nødvendige antal deltagere samles. Hvis det er et problem, hjælper vi gerne med at udbrede kendskab til kurset, så dette kan oprettes.

Læs mere om ”Hjemme-hos-kurserne” samt priser i vores håndbog.

Ring eller mail hvis du ønsker at høre nærmere eller booke en kursusunderviser.

Tlf.: 74 65 11 03 eller dats@dats.dk