Lokal teaterkonsulent Pia Bredow

Speciale: Idéudvikling, fundraising, organisationsudvikling, netværksdannelse m.m.

Kontaktinformation: piabredow@gmail.com eller på tlf.: 51 52 11 62.

Baggrund
Jeg arbejder professionelt som administrator på Det Hem´lige Teater i Aalborg.

Vejledningsområder
Hjælp til ideudvikling af egenproducerede forestillinger og manuskripter.

Hjælp til fundraising og økonomiske forhold generelt.

Hjælp til organisationsudvikling i fx en forening.

Hjælp til netværksdannelser –  etablering og udvikling:

Hvordan får vi god kontakt til andre amatørscener i vores område? Hvordan styrker vi amatørteatrenes indflydelse i Kommunen? Hvordan kommer unge teatergrupper i kontakt med hinanden?

Hjælp til udvikling af tematiserede forestillinger for børn og unge
Fx en amatørscene i samarbejde med andre lokale aktører bl.a. museer, hvor børn og unge fra fx skoleklasser  inviteres til at se amatørteaterforestillinger i et autentisk miljø.

Jeg kan også hjælpe jer – eller hjælpe jer videre til rette vedkommende – med alle mulige andre spørgsmål og udfordringer, der opstår i forbindelse med teaterarbejdet.