Kom godt i gang med SCENOGRAFI og KOSTUMER

Hjemme på jeres scene eller skole, når det passer jer.

Få inspiration, redskaber og metoder til at finde og skabe spændende billedverdener omkring scenens eller skolens forestillinger. Vi arbejder, helt konkret, med jeres egne projekter, så i er godt i gang med scenografi- og kostumarbejdet, når kurset slutter.

Hvordan omsætter man et manuskript eller en dramatisk ide til et spændende billedunivers? Til rum, genstande og kostumer der er gode at spille i og med, fortæller historier – og måske tilmed udfordrer holdet, publikum og fantasien!

Hvor finder man afsættet, billederne, inspirationen i teksten eller ideoplægget? Hvad skal der til for at indretningen af rummet og scenen, rekvisitterne, kostumerne – og lyset – fungerer i forestillingen? Både praktisk og æstetisk?  Hvordan træffer og tester man sine valg? Kort sagt, hvordan får man alle ideerne, ordene og  tolkningen af stykket, omsat til konkrete og fysiske  scenebilleder?

Hvor lidt kan man egentlig nøjes med? Hvad tjener stykket bedst – at være helt enkel og præcis, eller at være sprudlende og mangfoldig? Hvad er virkelig nødvendigt og hvad skal der til for synligt at løfte tekst eller ide til et stærkt, dramatisk udtryk på scenen?

Vi skal arbejde med at skabe fælles øjenåbnere –  ”visuelle visioner” for forestillingen. Vi skal tænke, fortolke og fortælle vha former og genstande, farve og materialer, historisk og aktuelt billedmateriale – og lys. Og vi skal omsætte det hele til rum, sceneelementer og kostumer der både er billige, enkle og effektive at producere. Så det kan fungere på realistiske betingelse på scenen eller skolen, med den økonomi og de ressourcer man nu har.

Vi begynder med små øvelser, der handler om at se og sanse – og at slippe fantasien fri. Vi skal fortolke tekster og ideer. Omsætte dem og udtrykke dem i billeder – rum, materialer, sansninger.

Derefter går vi over til at arbejde med jeres egne projekter vha. de redskaber og metoder I har prøvet.

Vælger I et endagskursus, fokuserer vi på at komme fra  jeres tekster eller ideer til  ”visuelle koncepter”: Billeder – tegninger, collager, fotos af rum, lokalitet, miljø, rekvisitter, kostumer – sat sammen til sceniske helheder. 

Vælger I et todages kursus, går vi skridtet videre og gør konceptet klar til produktion. Med konkrete og målsatte scene-grundplaner, bygge- og  kostumeskitser,  lysplaner mm. Inkl. overvejelser om produktionsplan, fordeling af arbejdsopgaver og budget.

ANTAL DELTAGERE: min. 6 max. 20.  Evt. kan flere scener eller skoler i samme lokalområde  gå sammen.

UNDERVISER: Peter Rafn Dahm, scenografikonsulent i DATS.

TID: Når det passer jer.

STED: På jeres scene eller skole.

PRIS: 3.000 kr. for 1 dag. 6.000 kr. for 2 dage.

Scenen/skolen skal være medlem af DATS, og hvis der samarbejdes med andre scener/skoler om kurset skal de også være medlem af DATS.

Kontakt DATS´ sekretariat for at høre mere og booke et kursus.
Tlf. 74 65 11 03 eller dats@dats.dk.

På alle DATS-kurser får du faglige leder- og undervisningskompetencer inden for en lang række teaterdiscipliner i bl.a. arbejdet med børn og unge.