Dramapædagogisk forløb for sårbare

Hjemme på jeres scene eller skole, når det passer jer.

Vildbjerg Amatør Teater har i 2018-19 gennemført et projekt, ”Tab & Vind”, der fokuserede på at udvikle sårbare børns selvtillid og sociale kompetencer vha. dramapædagogiske redskaber.

I DATS ønsker vi at inspirere og ruste andre scener / grupper til at gennemføre lignende forløb. Det kan være med sårbare børn eller med andre sårbare / udsatte grupper.

Vildbjerg Amatør Teater har udarbejdet et kursusforløb, hvor scener / grupper vejledes hele vejen igennem lignende projekter, fra idé til evaluering. Som scene / gruppe er det op til jer, om I gerne vil ’købe ind’ på alle modulerne, eller om I vil nøjes med nogle af dem.

Læs om kursusforløbet her.

I kan også læse den artikel fra maj 2019, som Vildbjerg Amatør Teater har udgivet om deres forløb her.

Og I kan læse rapporten, som Vildbjerg Amatør Teater har lavet omkring projektet her.

De enkelte kursusmoduler finansieres på samme måde som ”hjemme-hos-kurserne”, hvor I som scene / gruppe betaler DATS 250. kr. pr. time pr. underviser – og DATS betaler underviserens / undervisernes løn.

Læs evt. mere om ”hjemme-hos-kursus-modellen” her.

Ring eller mail til os, hvis I er interesserede i hele eller dele af kurset ”Dramapædagogisk forløb for sårbare”

Tlf.: 74 65 11 03 eller dats@dats.dk