I alt 16 unge skuespillere i alderen 13 – 25 år har deltaget i processen med at skrive skuespil og 8 unge musikere i samme aldersgruppe har skrevet musik til forestillingen ”Knappen til dit næste liv”. 10 unge har opført skuespillet og 5 musikere har spillet til. Alle musikere har været med til at skrive til stykket. Der har endvidere medvirket unge med praktiske opgaver – kulisser, kostumer, rekvisitter og teknik. Projektperioden er for de unge skuespillere 1.9.18 – 1.5.19.

De unge skuespillere har udtrykt et stigende ønske om at formidle – selv at skrive og se sit eget stykke opsat. Formen på dette skuespil – Knappen til dit næste liv – er skabt i overvejelser om, hvordan de unge skulle kunne prøve deres talent af som forfattere samtidig med at holde et vist niveau for en fælles opsætning. I fællesskab opleve en succes med skriveriet. De unge skuespillere har endvidere haft ønske om også at få livemusik ind i stykket.

Der blev gjort et stort arbejde for at bringe de to ungegrupper sammen og skabe et fælles udgangspunkt for forfatterskabet til det fælles stykke. Det lykkedes at få de unge til at blive nysgerrige på hinandens områder. Dette bl.a. ved på workshopdagen at have et program, der både indeholdt fælles aktiviteter og levnede plads til at gå i ”egen lejr” og improvisere. Ved dagens afslutning blev holdt fælles brainstorm om historier og genrer, som de unge kunne foreslå med i stykket. Også selvom lederne efterfølgende udvalgte temaer og genrer var det helt klart medvirkende til, at de unge følte ejerskab for det valgte. 3 temaer/genrer gik først til musikerne og andre 3 gik til forfatterne. Der skulle arbejdes for at efter en god måneds tid at mødes til overlevering. Altså fik forfattere udleveret musik ud fra temaer i en bestemt genre, som de så skulle skrive en historie til. Ligesom musikere modtog manus til andre temaer/genrer, som de så skulle skrive musik til. Det gav et ligeværdigt forhold og fælles ejerskab med dette udgangspunkt – det var ikke musikere, der skrev til forfatternes stykker eller omvendt. Det var både og. Sammen skabtes historier til det fælles stykke. Alle blev tilbudt deltagelse på forfatterweekend. Her deltog 10 unge skuespillere fulgt af 3 mere garvede. Alle for at lære om forfatterarbejde. Der var meget entusiasme blandt deltagerne og Underviseren Jesper Halle formåede at holde interessen hos de unge mennesker. Alle fik taget hul på skriverier og var klar til næste skridt. I hele processen har øvrige skuespillere været med til at forme historier ved improvisation på øveaftner. Anne Sivesgaard, som stod for koordination og den endelige sammenskrivning fulgte de unge mennesker og hjalp med at få improvisationer puttet ind på øve aftnerne. Alle unge deltog 100% aktivt i at få og gi’ det bedste til processen. Efter endelig aflevering i december blev stykket skrevet sammen og Anne Sivesgaard havde en god proces med de unge for at lande et brugbart manuskript. Der blev udtrykt stor tilfredshed fra alle unge omkring proces og resultat af manuskript. I efterfølgende proces med indstudering af stykket kunne aftales justering – dette blev altid gjort i samarbejde med de unge forfattere og musikere. Tæt bakket op af koordinator, teaterinstruktør og musiklærere.

De unges arbejde med stykket har fulgt hele vejen igennem øveperiode og opførelserne som noget de unge selv har snakket om/forholdt sig til og som har gjort andre unge nysgerrige. Også fordi indholdet har været tydeligt præget af, hvad de unge har haft på hjerte.

220 har været inde og se forestillingen, som blev vist i Sæby Scenens egne lokaler på Skovlyst i Sæby.

Ved den afsluttende evaluering d. 17.6.19 med deltagelse af de 3 musikskolelærere og instruktør og koordinator var der enighed om, at det har været en spændende proces. En god udvikling hele processen igennem og starten på noget næste fælles projekt i en eller anden form. Ved at have lært hinanden at kende vil vi fremover have meget lettere ved at inddrage hinanden. I den nye sæson vil vi på et tidspunkt mødes for at brainstorme og andre tiltag. En udfordring kan være, at musikskolens elever kan have brug for meget længere tid for at arbejde med sin komponering, hvorimod skuespillerne har brug for at blive færdig med historien, så man kan komme i gang med at instruere den. Man kan ikke vente på det hele til sidst, hvis det skal blive en ordentlig forestilling. Ved sammenkoblingen af live-musik og skuespil blev begge parter klar over, at der kom til at ”mangle en øveweekend”, hvor finpudsning på hver område kunne få bedre plads. Endelig havde man fra start været åben omkring mulige udfordringer ved, at musikskolen deltager med lønnet personale, der også har en tidsramme, hvorimod Sæby Scenen bidrager med frivillig ledelse. Åbenheden omkring dette faktum bidrog til forståelse for hvilke muligheder, der kunne være i arbejdet med proces og opsætning.

DATS støttede projektet med 2500 kr.
Ønsker du også at søge penge til dit næste projekt så klik her