Hvad er DATS?

”DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst” er en landsdækkende teaterorganisation, som varetager enkeltmedlemmers, sceners, institutioners og gruppers teaterinteresser.

 

Det sker blandt andet i form af tilskud til kurser, opførelser, festivaler og konferencer, ligesom DATS selv på landsplan udbyder kurser og forskellige uddannelsesforløb og arrangerer konferencer, festivaler mv. Desuden formidler DATS kontakter på tværs i teaterverdenen og har tilknyttet en række professionelle konsulenter, som yder gratis hjælp i form af rådgivning, inspiration, ideer, repertoirevejledning og konsulenthjælp til instruktører, scenografer mv.

 

DATS’ værdigrundlag lyder: ”Teater forener kunstnerisk aktivitet med menneskelig udvikling”. DATS går med andre ord på to ben: Vi ønsker at bidrage til udbredelsen og styrkelsen af dramatisk virksomhed, men denne bestræbelse er forankret i en forståelse af, at teatret som kunstform bidrager til menneskelig og samfundsmæssig udvikling.

 

Det er muligt at være medlem af DATS på tre måder: Enten personligt, gennem en scene, teatergruppe, skole eller institution eller som landsorganisation. Medlemmer kan drage nytte af en række medlemsfordele såsom rabatter på kurser, arrangementer, sminke, kollektive forsikringsordninger mv. Desuden modtager man som medlem DATS’ nyhedsbrev og tidsskriftet ”Rampelyset”.

 

DATS har siden 1948 opbygget et stort udklipsarkiv om amatørteater i Danmark. Arkivet er ved at blive udvidet med et DVD-arkiv, så DATS modtager meget gerne udklip fra aviser m. m. samt DVD’er med forestillinger.

DATS er støttet af Kulturministeriet

Fakta:

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst

DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark.

DATS fremmer og støtter teatervirksomhed, herunder projekter der bidrager til samfundsdebatten, styrker ytringsfriheden og skaber dialog på tværs af sociale, etniske, religiøse og kulturelle skel.

DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der ca. 50.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over.

DATS yder tilskud til kurser og opførelser, arrangerer festivaler, konferencer og uddannelsesforløb samt formidler teaterkontakt nationalt og internationalt.

Yderligere information: www.dats.dk eller kontakt DATS’ sekretariat på 74 65 11 03

Grundlæggelsen

Dansk Amatør Teater Samvirke blev officielt grundlagt i 1948, men  spiren blev lagt flere år forinden. I 1920’erne oplevede Just Thorning  efter rejser til London, hvilken betydning amatørteatret havde for det  engelske kulturliv og besluttede sig for at arbejde for et tilsvarende  dansk amatørteater, der kunne afløse dilettant-teatret, som de fleste  steder havde udviklet sig til blot at være en form for selskabsleg.

I midten af 1940’erne indledtes et samarbejde med Anna og Arne  Aabenhus omkring “Træningsskolen” på Amager – en skole for unge sociale  tabere – hvor Just Thorning skulle lave teater med de unge. Hans  arbejde vakte interesse landet over og idéen om et decideret  teaterkursus blev født.

I 1948 flyttede Anna og Arne Aabenhus til Gråsten, hvor de skulle  være med til at starte ungdomsskolen “Folkungskolen”. Teaterkurset  flyttede med til Gråsten og efter afholdelsen af dette i oktober 1948,  besluttede deltagerne at skabe et kontaktorgan for dansk amatørteater.  Der blev afholdt et møde den 13. og 14.november og her stiftedes Dansk  Amatør Teater Samvirke. Den første formand blev Ejlert Hagelsø, og Arne  Aabenhus blev sekretær med ansvar for Samvirkets opbygning.

DATS er delt op i kredse og områder

I DATS har vi delt landet op i 16 dele. De 2 er kredse, og de andre 14 er områder.

Vi har følgende to kredse:
DATS Nordvestjysk Kreds
v/ Jacob Jessen
Tlf.: 24 75 01 20
E-mail: nordvestkor@gmail.com

DATS Sønderjysk Kreds
v/ Kristina Asmussen Gude-Hansen
Tlf.: 20 84 81 80
E-mail: formand@datssyd.com

 

I DATS har vi mange dygtige, frivillige teaterkonsulenter tilknyttet

Hvis du bor i én af vores kredse, kan du se kredskonsulenterne her:

DATS Nordvestjysk Kreds

DATS Sønderjysk Kreds

Og hvis du bor i én af vores områder, så kan du se vores lokale teaterkonsulener her:

DATS´ lokale teaterkonsulenter

Anna og Arne Aabenhus legat

Legatet, som er den fornemste hæder DATS kan uddele, bliver tildelt en person eller en gruppe, som har gjort en særlig indsats for amatørteatret.

Der gøres opmærksom på, at legatet ikke kan søges. Man kan altså kun indstille andre, en anden person eller gruppe, til at modtage legatet. Indstillingen skal være begrundet.

Legatportionerne, der udgøres af renterne fra Aabenhus kontoen, uddeles i forbindelse med DATS´ generalforsamlinger. Næste uddeling bliver i forbindelse med generalforsamlingen i 2022.

Se tidligere indstillinger her.

Anna og Arne Aabenhus – år 2001.

 

“At se med hjertet” af Henrik Sommer

Det kunstneriske amatørteaters historie – udgivet i anledning af DATS´ 70-års jubilæum

Pris: 259 kr. + porto 40 kr.

I At se med hjertet fortæller Henrik Sommer levende om DATS’ 70-årige historie, præget af glæden ved teaterkunsten og en utrættelig lokal indsats over alt i landet – men også påvirket af mange kulturpolitiske svingninger.

Under 1. Verdenskrig overværede stifteren af British Drama League, Geoffrey Whitworth arbejdere på en ammunitionsfabrik lave en såkaldt reading af et af William Shakespeares teaterstykker.

I 1930’erne læser teatermanden Just Thorning om Whitworth tanker og sammen med Arne Aabenhus skaber de to i 1948 Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS).

Dermed skabte de det kunstneriske amatørteater, som kan give almindelige mennesker adgang til gennem teateret at fortælle historier, der øser af den skabende kraft, der er i mennesket selv til at tænke ud over sig selv.

UDGIVET AF MULTIVERS I SAMARBEJDE MED DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst