Værsgo´ – her er et helt nyt teaterblad til dig

Et blad fyldt med historier om fantastiske og specielle forestillinger, fyldt med inspiration, teaterglæde og gode idéer, lige til at arbejde videre med, et blad målrettet alle med stor interesse for teater og scenekunst.
Det er Rampelyset! Og nu ligger det på nettet, så du kan læse det over alt og på alle former for tablets, telefoner og pc’er.

Retningslinjer for udendørsaktiviteter

Sammen med Kulturministeriet og en lang række landsdækkende organisationer har DATS være med til at udforme retningslinjerne for udendørsaktiviteter, som det nu er muligt at genoptage.

Forudsætningen for at det udendørs foreningsliv kan genåbnes er, at hver enkelt forenings ledelse og øvrige ansvarlige tager et fælles ansvar for at der sikres afstand mellem mennesker, at der er skærpet fokus på hygiejne, at myndighedernes generelle retningslinjer overholdes og at der max er 10 personer samlet.

Læs retningslinjerne her.

 

COVID-19 og amatørkulturen
– bekymringer og konsekvenser

AKKS har i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS udarbejdet en rapport som belyser de økonomiske konsekvenser af COVID-19

Her fremgår det at konsekvenserne er omfattende. 457 både landsdækkende og lokale foreninger har besvaret den første spørgeskemaundersøgelse og af tallene fremgår det at der er tale om i alt 2.318 aflysninger pga. COVID-19 “lock down” i form af aflyste forestillinger, forestillingsrækker, prøver, koncerter, stævner, rejser m.m.

Det samlede økonomiske tab vurderes til i alt 29.780.641 kr., hvoraf 14.166.641 kr. er allerede afholdte og forventede udgifter.

I rapporten fortæller foreningerne også om deres bekymringer i forlængelse af den nuværende COVID-19 lock down, om behovet for hjælpepakker og frygten for foreningernes medlemmer, økonomi og fremtid.

Læs resultaterne af første spørgeskemaundersøgelse her.

DATS klimateater-konkurrence
VIND 50.000 KR.
TIL PRODUKTION OG TURNÉ

DATS klimateater-konkurrence

 ”Voldsomme Vendepunkter – med udsigt til Værre – Vildere – VEJR”

Vil I deltage i konkurrencen om at skabe en visionær klimateater-forestilling, der forener faktuel oplysning med kunstneriske udtryk? Ved at sætter ord og billeder, sansninger og følelser på de udfordringer klima og klimavidenskab stiller os overfor: Hvordan forestiller vi os ”Overlevelsens landskaber” – i vores helt nære omgivelser og over hele verden – i en fremtid med

Voldsomme Vendepunkter – med udsigt til Værre – Vildere – VEJR?”.

Hvilke Voldsomme Vendepunkter i klima, natur og miljø, skal vi ruste os til – og indrette os efter – eller overvinde – hvis vi vil skue ud i en ”utopisk” fremtid præget af håb, handling og tro på overlevelse? 

Hvad kan du og jeg og vi alle sammen gøre for ikke at skue ind i en ”dystopi” domineret af opgiven, apati og udsigt til udslettelse?

Vinderen af konkurrencen modtager 50.000 kr til produktion og turné.

(Voldsomme Vendepunkter er en ”fri” fordanskning af det engelske udtryk ”Tipping Points”, der angiver hvornår miljø- og klimaforandringer når så kritiske niveauer, at situationen vender eller tipper, og vi konfronteres med helt nye ”vejr-virkeligheder”).

Formen er fri. Der er altså ikke noget krav til genre. Det kan være ”traditionelt”, dialogbaseret teater med en sammenhængende fortælling. Det kan være en montage af digte, faktatekster og  dramatisk tekst. Det kan være en collage af udtryksformer – dans, fysisk teater, sang, dialoger. Det kan være et mix af medier – teater, video, musik og lyd.

Teknik/fleksibilitet: Forestillingen skal på turné og spille på – sandsynligvis – meget forskellige lokaliteter. Så det er vigtigt, at forestillingen er ”fysisk fleksibel” i forhold til rum og scene, og praktisk/teknisk kan afvikles under vekslende forhold.

Varighed: Forestillingen skal have en varighed på 45-60 minutter.

Spilleperiode: Vinderforestillingen skal ”føre an” i en klima-teater-karavane, der besøger 5-6 lokale amatørscener, forsamlingshuse eller kulturhuse fordelt over hele landet – i perioden 10. april til 9. maj 2021. Vi satser på at lægge karavane-besøgene på lørdage og søndage, så jeres gruppe skal kunne være ”på landevejen” i de 5 weekender i perioden. (Måske kan vi ”pakke” besøgene, så der kun bliver tale om 3 weekender, men det ved vi ikke endnu).

Konkurrencebidrag: Et skriftligt koncept på max 3 A4sider. Et konkret udkast til min. én scene. Fotos, tegninger eller video, der beskriver jeres visuelle koncept og univers. Et produktionsbudget på max. 30.000 kr. En liste over alle involverede og deres roller i projektet.

Ansøgningsfrist: Deadline for indsendelse af konkurrencebidrag er mandag den 18. maj.
Ansøgningsfristen er udsat indtil der kommer nye retningslinjer i forhold til forsamlingsforbuddet.
Vi modtager meget gerne din ansøgning 🙂
Ansøgningen skal sendes til dats@dats.dk 

Vinderen får besked: Senest mandag den 15. juni.

Har I spørgsmål, så kontakt Peter: peter@dats.dk
mobil tlf. 6181 6266 / fast tlf. 6259 1904.

CORONA VIRUS

I forbindelse med, at Corona-virus er kommet til Danmark har vi hos DATS gjort os mange tanker om, hvordan vi bedst hjælper og rådgiver vores medlemmer i forhold til planlagte forestillinger og arrangementer, som kan komme i risiko for at blive aflyst, hvis sygdommen spreder sig voldsomt.

Vi har blandt andet undersøgt, om man kan forsikre sig imod de mistede indtægter, en sådan aflysning kan medføre. Det kan man IKKE. I det øjeblik, sundhedsmyndighederne går ind og stopper afholdelse af et arrangement på grund af smittefare, anses det som force majeure. Det kan man ikke forsikre sig imod.

Dette kan indlysende nok blive fatalt for eksempel for et friluftsspil, som baserer hele foreningens økonomi på indtægter fra sommerens forestillinger, men der er altså ikke mulighed for at forsikre sig imod det.

Rådet her fra skal derfor i stedet lyde, at man i alle former for kontrakter, hvor det er muligt, får skrevet ind, at der i forbindelse med udgifterne tages højde for myndighedernes eventuelle aflysning af et arrangement.

Det er ikke i alle sammenhænge, dette kan lade sig gøre, men vær i hvert fald opmærksom på det der ude. Og lad være med selv at aflyse noget, det skal myndighederne nok tage sig af, hvis de finder det nødvendigt på et tidspunkt.

Vi krydser fingre for, at det ikke sker.

Teater m. filmskuespil på Musik og Teaterhøjskolen

Overvejer du at tage på teaterhøjskole?

Undervisningen i teater er baseret på karakterarbejde, fysisk træning, leg, improvisationsforløb, tekstarbejde og omtanke. Det er alt sammen uundværlige elementer i dit arbejde med at dygtiggøre dig i at spille teater. Det er både sjovt og krævende at være elev på teaterlinjen på vores højskole.

Du skal ikke have nogle specielle forudsætninger for at vælge teater hos os. Men vores teaterlinje kan være et godt springbræt, hvis du overvejer at blive professionel skuespiller eller går med drømme om at blive optaget på en uddannelse inden for skuespil.

NYT NYT NYT – nu tilbyder vi nu også undervisning i filmskuespil som et fast element på teaterlinjen på vores højskole.

Som DATS-medlem kan du få kr. 5.000 i rabat på dit højskoleophold hos os – tilmeld dig nu!
Læs mere her.

MINDRE STRESS OG MERE EMPATI

Hjerneforsker vil have drama på skoleskemaet
Med teater kan børn og unge lære at håndtere udfordringer i hverdagen på en ufarlig måde.

Det fortæller journalisterne Mads Rosenkilde Svaneborg og Christine Nørgaard fra DR Nordjylland i et interview med hjerneforsker Kjeld Fredens.

”Du kan ikke lave teater eller improvisation, uden at du hele tiden er opmærksom på samspillet mellem dig selv og den anden.” KJELD FREDENS, HJERNEFORSKER

Det kan ifølge Kjeld Fredens nemlig være et effektivt middel til at håndtere en lang række af de sociale problemer, som er opstået blandt børn og unge i de senere år.

”De mister robustheden og evnen til at tilpasse sig en uforudsigelig verden. De krymper ind, forsøger at blive individualister og lukker sig inde i en skal. Dermed risikerer de i den grad at opleve ensomhed, og så dukker angsten og stressen op” siger Kjeld Fredens.

Læs den interessante artikel hvor hjerteforskeren peger på de positive sider ved at bruge drama til at løse de udfordringer, som mange børn og unge står overfor i dag.

Læs artiklen her.