Foto af Bent Jacobsen fra 2001.

Bisættelse:
Lørdag d. 8. februar kl. 13.00
Holmens Kirkegårdskapel
Upsalagade 25
2100 Købehavn Ø

Tidligere konsulent i DATS er død

Bent Jacobsen: 19. december 1941 – 2. februar 2020

Tidligere landskonsulent i DATS og redaktionel leder af teaterforlaget DRAMA, Bent Jacobsen, er afgået ved døden natten til d. 2. februar 2020, 78 år gammel.

Mindeord ved tidligere landsformand og generalsekretær i DATS Thomas Hauger.

At Bent er afgået ved døden var vel ikke noget der kom som en overraskelse for os. De sidste mange år indhentede sygdom ham, og han var nødt til at bo i en plejebolig i Østervang på Frederiksberg.

Det er en meget nær ven og tidligere kollega, vi nu har mistet. Bent kom første gang i DATS Hovedudvalg i 1975. Allerede i 1976 blev han næstformand i Samvirket. I 1980 – 2008 var Bent Landskonsulent og i to perioder redaktør af teaterorganet for DATS: RAMEPLYSET. Tidligt overtog han også funktionen som redaktør på teaterforlaget DRAMA.

Med sit store netværk i ministerierne blev han DATS ubestridte lobbyist og projektudvikler. Han havde en meget stor andel i DATS indsats i forbindelse med STAVNSBÅNDSPILLENE, Grundlovsspillene, år 2000 teaterfestivalen og H.C.Andersen festivalen i 2005. De årlige landsfestivaler for amatørteatret var han også altid involveret i, ligesom han var en spændende kursusudvikler.

Som forlagsredaktør kom han, med sine gode kontakter til dramatikerne, til at præge forlagets udgivelsespolitik.

Det er således en af de helt store personligheder i DATS udvikling, der er gået bort nu. I DATS vidste Bent hvad han ville, og hvordan han skulle få sin vilje. Han havde en til tider smittende arrogance med et smil i øjet, der kunne få hans modstandere til at give op. Han kom i adskillige kredse i DATS og demonstrerede her sin respekt for det folkelige. Hans satte et umiskendeligt præg på de årlige landsmøder.

Jeg har arbejdet sammen med Bent siden 1976, jeg har rejst med ham til amatørteaterbegivenheder her i landet, i Norden og ude i verden. Det var aldrig kedeligt, og vi udviklede et meget nært venskab gennem årene.

Vi har ikke haft den aktive Bent siden 2009 – og vi har savnet hans fandenivoldskhed, hans dybe faglige indsigt – ja hele hans tilstedeværelse.

Æret være Bents minde.

Vil du og din gruppe repræsentere Danmark ved den 11. NEATA festivalen i Estland?

Estland har annonceret, at de er værter for NEATA festivalen 2020, i dagene 10.-13 september.

Hvert af de 9 NEATA lande udvælger og sender en (særlig fremragende, interessant, spændende) forestilling til festivalen.

Er I interesserede at repræsentere Danmark med jeres forestilling, skal I sende en ansøgning til DATS senest den 1. maj.

Ansøgningen skal indeholde:

Titel og forfatter/skaber

En handlings/forløbs-beskrivelse på 1-2 A4 sider

Liste med alle medvirkende og involverede

Mindst 10 fotos og/eller en video på max. 5 minutter

Husk at forestillingen skal spille for et internationalt publikum. Derfor er det vigtigt/en stor fordel, at den udtrykker sig i et ”universelt sprog”, der kan kommunikere/forstås på tværs af landegrænser og nationalsprog – og altså ikke forudsætter at publikum behersker dansk for at få udbytte af oplevelsen.

DATS udvælger én gruppe til at repræsentere Danmark på NEATA festivalen.

DATS dækker udgifter til rejse til festivalen med op til 10.000 kr.

Jeres gruppe skal være medlem af DATS.

De estiske værter sørger for lokal transport, indkvartering og bespisning under selve festivalen.

Ansøgningen skal sendes til dats@dats.dk

Fotoer:
John Ytteborg, som vi kendte ham, og som vi husker ham. Thomas Hauger tog 2001 dette foto ved et konsulentmøde i DATS.

John og jeg rejste sammen til mange festivaler og møder. Her holder vi pause under en international festival i Gattjina i Rusland 2000. Ukendte fotograf.

Begravelse:
Fredag d. 31. januar kl. 12:00
Olav John Ytteborg
Østenstad Kirke
Gudolf Blakstads Vei 40
N-1392 Vettre

Tidligere international konsulent i DATS er død

John Ytteborg – 14. marts 1943-18. januar 2020

Af Villy Dall, tidligere landsformand for DATS 1995-2003 og kasserer for International Amatørteaterforbund siden 2013

Det er med stor sorg, jeg har modtaget meddelelsen om, at John Ytteborg er død, 76 år, af kræft i Nakskov, hvor han havde boet de seneste mange år.

Han og jeg var rejsekammerater i det internationale amatørteaterarbejde 1993-2002, både i det store internationale arbejde, men ikke mindst i det nordiske og nordisk-baltiske samarbejde, ligesom DATS i de år selv arrangerede internationale festivaler som den nordiske-baltiske i Tønder 1994, den internationale børneteaterfestival i Hvidovre 1996 og den store millennium-fejring i form af en international festival i Slagelse 2000. Rigtig meget amatørteater over grænserne udgik i disse år fra DATS, og mange var involveret – på landsplan foruden John og jeg også daværende generalsekretær Thomas Hauger, daværende teaterkonsulent Jakob Oschlag, daværende teaterkonsulent Bent Jacobsen og daværende børne- og ungdomsteaterkonsulent Maria Rosenhjerte, næstformændene Tage Nielsen, Steen Noreen, Janni Haugsted og Niels Jannerup samt andre hovedudvalgsmedlemmer. Mange af DATS’s medlemsgrupper deltog i festivaler og samarbejdsprojekter over grænserne, og det kunne lade sig gøre, fordi der dengang var flere penge nationalt og nordisk til at formidle, arrangere og gennemføre sådanne projekter og udvekslinger.

John var norsk, men var også delvis vokset op i udlandet. Han uddannede sig som både skuespiller og sceneinstruktør ved The Royal Academy of Dramatic Arts i Glasgow i Skotland, men vendte så hjem til Norge som teaterkonsulent for Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) i Nordnorge, indtil han 1977 blev ansat som generalsekretær i International Amatørteaterforbund (AITA/IATA) og var det til 1992, hvor han skiftede til jobbet som international konsulent for DATS. I disse år passede han AITA/IATA’s kontor, som først lå i Amsterdam, siden fra 1982 i København. Men han var involveret i alt arbejde inden for verdensorganisationen, ja, han var ”Mr. AITA/IATA” for amatørteaterfolk over hele verden.

2002 gik han på tidlig pension fra jobbet i DATS, dels for at koncentrere sig om sin interesse for filosofi og åndelige emner, dels for at passe sin mor. Efter at jeg var vendt tilbage til det internationale amatørteatersamarbejde som kasserer i AITA/IATA talte vi sammen sådan cirka en gang om året, hvor jeg opdaterede ham på udviklingen i den internationale organisation, som de seneste seks år har været igennem store diskussioner og beslutninger om ændringer i strukturen. John ville ikke så meget tale om fortiden, hans tid i AITA/IATA, men var altid optaget af fremtiden – af udviklingen for organisationen og for amatørteatret i verden. Jeg vil fremover savne disse spredte, men vigtige samtaler om emner, vi begge har været optaget af i mange år. Ligesom jeg vil savne ham som kollega i arbejdet (om end jeg jo var hans arbejdsgiver) og som den ven, han også var for mig – og for mange andre, han arbejdede tæt sammen med.

Æret være hans minde!

Emma og Josefine fra Scenekunsthus Aarhus

Støt os – og støt hinanden!

Opråb til vækstlaget i Aarhus og hele landet: Vi har brug for et scenekunsthus i Aarhus! Et fælles fysisk – og kunstnerisk – miljø, der kan rumme og huse os alle sammen. Et samlingspunkt hvor vi udvikler og synliggør alle vækstlagets potentialer.

Opråbet kommer fra Josefine E. H. Twisttmann, Lukas Kirkeby og Emma Sørensen, alle i ledelsesgruppen for Scenekunsthus Aarhus (SKHA). Lige nu kæmper de med alt hvad de har i sig – og med det yderste af neglene – for at huset skal overleve og forblive vækstlagets åndehul og livsnerve i Aarhus og omegn.

Visionen med SKHA har fra starten været at skabe lige muligheder for alle vækstlagsaktører i Aarhus. Muligheder for at øve, skabe og vise forestillinger, møde og inspirere hinanden. Altså at skabe lige og let adgang til vækstlagsmiljøet for alle. Også for tilflyttere, de der er nye i Aarhus og ikke har netværk og forbindelser.

Knudrisgade – et hus, der vibrerede af liv
SKHA opstod som idé i slutningen af 2016. Hurtigt førte idéen til en underskriftsindsamling, møder med
kulturforvaltningen og en festival. Og i forsommeren 2017 blev idéen til virkelighed – et scenekunsthus i
Knudrisgade. Nu fulgte hektiske og euforiske måneder med masser af frivilligt arbejde – istandsættelse,
anskaffelse af møbler og udstyr – og indretning af lokaler: en stor foyer, en blackbox, et prøvelokale, et
dramatikerværksted, et kontor og et stort rum til scenografi og rekvisitter. Grupper begyndte at rykke ind
og prøve, der blev arrangeret fællesaktiviteter, og det hele kulminerede nok op til Quongafest 2018, hvor
rigtig mange grupper forberedte deres festivalforestillinger i huset, fulgte med i hinandens arbejde og fik hele huset til at vibrere af liv. Det mindes Emma, Lukas og Josefine som en lykkelig tid – drømmen var gået i opfyldelse.

At leve på lånt tid
Men så var det pludselig slut. Det lå fra starten klart, at SKHA kun havde huset på ”lånt tid”. På et tidspunkt
skulle det rømmes og rives ned, og man havde kun ”sikkerhed” et halvt år ad gangen. Ungdomskulturhuset
(UKH) som lå på førstesalen, og i praksis fungerede som vært og udlejer, flyttede til Amtshospitalet. Emma,
Josefine og de andre i ledelsesgruppen havde nok håbet at kunne følge med UKH, men sådan blev det ikke.
Og da de selv undersøgte mulighederne for at rykke ind på Amtshospitalet, viste det sig at være alt, alt for
dyrt i husleje. Deroppe har ingen fra de kunstneriske vækstlag råd til at være.

Fra limbo til Frontløberne
Så man stod på gaden. Og det var hårdt, mindes Josefine og Emma, som ”lokaleforvaltende forening” at
befinde sig i et hjemløst limbo uden noget som helst at forvalte. Det var en tid med en masse opgaver,
samtidig med at man dårligt vidste, hvad man egentlig skulle gøre. Forvirrende og frustrerende.
Hjemløsheden varede et halvt år. Så dukkede muligheden for at rykke ind hos Frontløberne op, og SKHA slog til. Miljøet er dejligt – kreativt, imødekommende og rummeligt. Alle mennesker er enormt søde, lokalerne er fine, men også begrænsede sammenlignet med Knudrisgade: ét fint øvelokale og adgang til blackboxen to gange om ugen. Og så køkken og toilet med bad oveni.

Vi har for få medlemmer
Men det er også relativt dyrt – 8-10.000 kr om måneden. Det har betydet en højere pris for medlemskab –
350 kr. for et halvt år. Og folk har ikke råd til at betale så meget, lyder tilbagemeldingerne. Derfor er mange
faldet fra siden ”storhedstiden” i Knudrisgade, og der kommer ikke nok nye til. Medlemstallet er simpelthen
for lavt nu. Det er både ærgerligt og kritisk på flere måder. Som det ser ud nu, er der kun penge til at betale
husleje frem til januar, og det er svært at råbe nogen – kommunen og andre vigtige forhandlingspartnere –
op, når man kun er en lille forening. Der mangler ”vægt” bag råbene.

Men hvis vi bliver mange flere
”Vi skal være mange for overbevisende at kunne repræsentere vækstlaget – og synliggøre vækstlagets
behov her i Aarhus”, melder Emma ud.
”Og vi drømmer om – og opfordrer til, at vækstlaget vil være solidarisk – med os og med hinanden. Og både
bruge og støtte den fælles mulighed, vi gerne vil tilbyde. Et scenekunsthus for alle”, fortsætter Josefine.
”Et samlingspunkt, der både tilbyder øvelokaler, en scene, hvor man kan vise sine ting og en foyer eller et
fælleslokale, hvor man kan hænge ud, mødes og opleve at være del af et miljø”, fører Emma sætningen
videre.
”Her vil vi også kunne invitere de professionelle indenfor, så de rigtig kan se, hvad vi har at byde på – og
hele resten af Aarhus også – så alle kan opleve, hvad vækstlaget kan tilbyde byen”, tilføjer Josefine.

Grib bolden venner!
”Men for at kunne gøre det, har vi brug for jeres støtte, kære vækstlagsvenner” opfordrer de begge.
”Måske har I ikke råd til at melde jer ind i SKHA, men I kan like os på Facebook og kommentere vores
opslag. Og I kan deltage i vores begivenheder i huset. De er gratis, sjove og superhyggelige – og de bliver
bare bedre, hvis rigtig mange deltager. Nu kaster vi bolden op til alle jer i vækstlaget. Grib den og spil den
videre. For det er nu eller aldrig, hvis SKHA skal leve videre. Ofte opdager man ikke behovet for noget, før
det er for sent. Og lukker SKHA ned, bliver Aarhus og scenekunstmiljøet mere fattigt. Det bliver simpelthen
tristere at være et teaterelskende menneske her i byen. Så støt os – og støt hinanden. Vi er i gang med en
ny underskriftindsamling og beder alle teaterinteresserede om at bakke os op – så vi når op på målet: 500 underskrifter”.

Støt SKHA med din underskrift
https://www.skrivunder.net/bedre_faciliteter_til_vakstlagsscenekunsten_i_aarhus?fbclid=IwAR2hqIOjKCHy
BdYbIPmDnnTbGcV6K98MvK9OMz8jebhUSuste86PzkeNmDk 

”Jeg stjal et stykke tyggegummi”

Sådan er ”ugerning” glemmer man aldrig. Og erindringen kan hurtigt udvikles til et lille teaterstykke, der vækker personlige minder og skaber genklang hos publikum. Det er, kort fortalt, hvad erindringsteater går ud på.

En novembermørk mandag aften midt i måneden afholder vi den første ”Fynske Stjernestunder-workshop” hos Søndersø Amatør Teater Gruppe (SAG). Selv om der også øves på en seniorteater-forestilling samme aften, er fremmødet ganske flot – 10 medlemmer af gruppen samt medlem af socialudvalget i Nordfyns Kommune, Gitte Kristiansen.

Pia Longet, generalsekretær i DATS, fortæller kort om projektets ambition, omfang og økonomi. Jesper Aagaard, lokal teaterkonsulent i DATS gennemgår selve teaterforløbet, fra udvikling af små teaterstykker, baseret på spillernes egne erindringer – til visning på lokale aktivitetscentre og/eller plejehjem – og små teaterforløb med de ældre borgere, baseret på déres erindringer.

Anne Kristiansen fortæller om sine erfaringer med erfaringsteater i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Hendes gruppe på Sprøjtehusteatret, ”Mindernes teater”, har skabt forestillingen ”Glemmer du så husker jeg”, som de har turneret med til et dusin aktivitetscentre og plejehjem. De har også samarbejdet med skoleelever om at interviewe ældre og både visualisere og dramatisere deres erindringer. Og nu er ”Mindernes teater” i fuld gang med at udvikle deres anden forestilling.

Efter oplægget inviteret Anne alle ud på gulvet til en kort opvarmning og ”skærpelse af opmærksomheden”.

Derefter organiserer hun 2 fortællegrupper, hver med 4 deltagere. I løbet af en halv time skal alle dele en erindring med deres gruppe. Gruppen skal vælge én erindring som enkelt og hurtigt kan dramatiseres og spilles som teater. Så skal der fordeles roller og øves. Eneste regel er, at man ikke må spille hovedrollen i ens eget erindrings-spil. Der arbejdes koncentreret i begge grupper. Og grines en del. Så beder Anne første gruppe om at gå på gulvet. Der er kun gået en halv time, men gruppen er klar og har noget vise. Først bliver de bedt om at stille op til en ”Forestillings-plakat” – en opstilling der tydeligt viser hvad spillet handler om. Spillets titel er ”Tyggegummiet”. En erindringsfortælling om børns tyvetogt hos en lokal købmand under en skoleudflugt. Efter visningen giver vi andre respons – hvad rammer os, hvor ligger styrkerne, hvordan kan spillet udvikles? Derefter ser vi spillet endnu engang.

Så går næste gruppe på med deres forestilling: ”Danmark rundt på 3 dage – og 17 år”. En tumultarisk ungdomsodyssé, der både går omkring Horsens, København og Samsø, på under 5 minutter. Endnu engang ser vi spillet, giver respons og så bliver der spillet en anden og sidste gang.

Anne slutter af med nogle pointer. Hvor enkelt og hurtigt det er at komme i gang. Hvor effektivt og konstruktivt man kan arbejde, hvis man virkelig lytter og siger ja til hinanden. Hvor meget godt stof vi har ”lige ved hånden”: Vi bærer alle rundt på masser af erindringer, som vækker genklang og genkendelsens glæde hos andre.

Nu er det tid til at melde sig til og lægge de kommende workshops i kalenderen. Så er aftenen ovre – og Fynske Stjernestunder er ”sat på scenen” i Nordfyns Kommune.

Fynske Stjernestunders første workshop hos Søndersø Amatør Teater Gruppe

INDTRYK OG INSPIRATION
Farvestorme og grænsesange
International Senior Teater Camp
Højer Gamle Sluse – juni 2019

Af Julie Kirkegaard

Den grundlæggende idé til ”Farvestorm og grænsesange” kom fra konsulent i DATS, Peter Rafn Dahm, og skyldtes mest af alt hans eget kendskab til Højer, tæt på den tyske grænse og vadehavet, dets historie, kultur og særegenhed. Peter fornemmede så at sige, at ”det her er det oplagte sted at skabe teater”. Med dette grundlæggende fundament begyndte arbejdet med projektbeskrivelsen og at få rejst pengene.

Efter 2 år var økonomien i orden, takket være mange fondes velvillighed, og Peter og hans hold af undervisere udviklede henover foråret 2019 campens endelige indhold og program  – og fordelte ansvar og arbejdsopgaver.

32 teaterfolk fra hhv. Færøerne, Sverige, Tyskland, Belgien og Danmark mødtes i juni måned, og via forskellige inputs brugte de dagene til at udarbejde en offentlig teaterarbejdsvisning, som blev meget velbesøgt d. 14. juni i Højer.

Nu er der udarbejdet en rapport omkring Senior Teater Campen, som du kan læse her.

 

Rebild fejrer Con Amore Kulturpris

Den 30. september fejrede vinderen af Con Amore Kulturpris 2019, Rebild Kommune de tre foreninger, der havde indstillet kommunen til prisen ved et festligt arrangement i byrådssalen i Støvring, der bød på bobler, cupcakes og masser af kultur.

Rebilds borgmester Leon Sebbelin bød velkommen til arrangementet, mens de tre foreninger, der havde indstillet Rebild til prisen: Sirenerne, Skørping Marionetteater og Skørping Sangforening af 1895 stod for underholdningen og Kultur- og Fritidsudvalgets formand Gert Fischer holdt en tale, hvor han bl.a. fremlagde nye tiltag og visioner for fremtidens kulturliv i Rebild.

AKKS og DATS var repræsenteret af jurymedlem Birgit Overgaard, der overdrog diplomer til de tre foreninger og kunne berette om en dejlig aften med boblevand og cupcakes og masser af glæde over prisen.

Der var mødt mange op til arrangementet, dels fra Kultur- og fritidsudvalget og dels fra byrådet. Mest rørende var tilstedeværelsen af den kvinde, der havde startet Marionetteatret for 42 år siden med 50 dukker medbragt fra Østrig. Hun kunne bl.a. overvære opførelsen af et stykke om Con Amore prisen, som Skørping Marionetteater havde udarbejdet til lejligheden.

Sirenerne fulgte efter og fortolkede bl.a.  “Røverne fra Rold” som en gymnastikserie med musikledsagelse af spillemænd på violin, harmonika og guitar, mens Skørping Sangforening af 1895 sluttede af med to sange, hvoraf den ene var Himmerlands “nationalsang”.

Alt i alt var det en festlig aften, der afspejlede mangfoldigheden i amatørkulturen i Rebild.

Tekst: Susan Fazakerley og Birgit Overgaard.

Foto: Tina Lauritsen Rasmussen

 

Fakta om AKKS:

·         Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) består af 19 organisationer, der på amatørniveau arbejder inden for musik, sang, foto og dans.

·         De har alle som mål at fremme den aktive deltagelse i den udøvende kunst og er baseret på det frivillige engagement og foreningsformen.

·         Tilsammen repræsenterer de omkring 80.000 tusinde aktive amatører, hvoraf halvdelen er børn og unge.

·         www.akks.dk

Fakta om DATS:
  • DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark.
  • DATS fremmer og støtter teatervirksomhed, herunder projekter der bidrager til samfundsdebatten, styrker ytringsfriheden og skaber dialog på tværs af sociale, etniske, religiøse og kulturelle skel.
  • DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teater- interesser. I alt er der ca. 50.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over.
  • DATS yder tilskud til kurser og opførelser, arrangerer festivaler, konferencer og uddannelsesforløb samt formidler teaterkontakt nationalt og internationalt.
  • www.dats.dk

ÅRSSKRIFT 

Velkommen til et år i festivalens tegn

År 2018 var året, hvor DATS fejrede 70 års
fødselsdag og bl.a. fejrede det med ikke mindre end 8 festivaler i “eget navn”, hvortil kommer 3 vækstlangsfestivaler, deltagelse i NEATA festival i Litauen og udtagelse til en europæisk seniorteater festival.

God fornøjelse med læsningen af det flotte Årsskrift, som kan læses her.

MINDRE STRESS OG MERE EMPATI

Hjerneforsker vil have drama på skoleskemaet
Med teater kan børn og unge lære at håndtere udfordringer i hverdagen på en ufarlig måde.

Det fortæller journalisterne Mads Rosenkilde Svaneborg og Christine Nørgaard fra DR Nordjylland i et interview med hjerneforsker Kjeld Fredens.

”Du kan ikke lave teater eller improvisation, uden at du hele tiden er opmærksom på samspillet mellem dig selv og den anden.” KJELD FREDENS, HJERNEFORSKER

Det kan ifølge Kjeld Fredens nemlig være et effektivt middel til at håndtere en lang række af de sociale problemer, som er opstået blandt børn og unge i de senere år.

”De mister robustheden og evnen til at tilpasse sig en uforudsigelig verden. De krymper ind, forsøger at blive individualister og lukker sig inde i en skal. Dermed risikerer de i den grad at opleve ensomhed, og så dukker angsten og stressen op” siger Kjeld Fredens.

Læs den interessante artikel hvor hjerteforskeren peger på de positive sider ved at bruge drama til at løse de udfordringer, som mange børn og unge står overfor i dag.

Læs artiklen her.

Erindringteater

Elsker du teater? Og vil du og dine venner gerne gøre en forskel for demente?

Rhiannon Ursell-Smith har en rigtig god opskrift på, hvordan du kombinere de to ting:
Lav din egen gruppe, få støtte af Velux Fonden og vis din forestilling på plejehjem. Der venter et stort publikum på dig!

”Efter et fantastisk kursus i erindringsteater hos DATS er jeg i fuld gang med at skrive min bachelor i dramaturgi med titlen “Stjernestunder i Erindringsteater”, som er en guide til dig, der ønsker at lave flotte forestillinger for et publikum med demens.”

Rhiannon Ursell-Smith

men hvad er erindringsteater?

Se videoen og bliv medlem af Facebookgruppen “Erindringsteater i Danmark”: Facebook

Her kan du få råd og vejledning fra garvede skuespillere fra Sprøjtehuset, der har turneret på plejehjem med forestillingen “Glemmer du så husker jeg”.