Støttepuljen

Andre tilskud

Opførelsesafgift

her har vi støttet

Støttepuljen – Tilskud til dats medlemmer

DATS Støttepulje har til hensigt at støtte amatørteatre på alle niveauer og i hele landet. Med puljen ønsker DATS at inspirere og motivere medlemmerne til at kaste sig ud i nye projekter og give økonomisk støtte til grupper, der mangler det sidste for at nå i mål.

DATS vægter i 2024;

– projekter hvor støtten gør en væsentlig forskel for tilblivelsen
– fokus på mangfoldighed og frivillighed
– projekter med fokus på børn og unge
– fokus på udveksling og netværk mellem grupper / landsdele

I alle kategorier vægtes, at;
– en væsentlig del af aktiviteten involverer og realiseres af medvirkende der ikke får honorar.
– aktiviteten er relevant og styrkende for amatørteatret.
– de opstillede udgifter i forbindelse med aktiviteten anses som værende nødvendige for gennemførelsen.

Der kan søges om støtte i én af følgende 4 kategorier;

1. Projekt- og forestillingsstøtte. Max støttebeløb: 10.000 kr.
2. Anskaffelse af udstyr. Max støttebeløb: 4.000 kr.
3. Grupperejser – f.eks. i forbindelse med optræden på festivaler. Max. støttebeløb: 3.000 kr.
4. Personlige projekter – f.eks. til kurser, transport, solo forestillinger mv. Max. støttebeløb: 1.500 kr.

Åben ansøgningsskemaet her.

 

Vær opmærksom på:
Der gives ikke støtte til drift, overskudsgivende aktivitet eller allerede afsluttede projekter.

Ansøgninger vurderes ud fra et samlet billede af aktivitetens potentiale, hvor mange støtten kommer til gode samt et retvisende budget. Bevillingsbeløb prioriteres i forhold til dette.

DATS forudsætter, at gældende lovgivning vedrørende rettigheder på både dramatik og musik overholdes.

Alle der opnår støtte fra DATS skal på plakater og programmer mv., oplyse at der er modtaget støtte fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst. Desuden ser vi gerne at der i programmer medtages en faktaboks om DATS. Du kan downloade disse under Logo og faktabokse.

Har du spørgsmål omkring puljens formål eller din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf.: 74 65 11 03 eller dats@dats.dk

Hvem kan søge:

DATS Gruppe medlemmer kan søge samtlige kategorier (én kategori pr. ansøgning).
DATS Personlige medlemmer kan alene søge Kategori 4. Personlige projekter.

(Et medlemskab af DATS koster 500 kr. om året for grupper – og 200 kr. om året for personlige medlemmer. Læs mere her.)

Ansøgningsfrister 2024
25. februar
14. april
16. juni
8. september
17. november

Behandlingstid
Ca. 2 uger efter ansøgningsfristen.

Opførelsesafgift

Har du brug for støtte til opførelsesafgift, er der også hjælp at hente hos DATS.

Formål

At yde støtte til betaling af opførelsesafgifter (til dansk og udenlandsk dramatik).

Ansøgningsskema

Ja – hvorpå skal oplyses dramatikernavn, titel på skuespil, antal opførelser, antal tilskuere i gennemsnit pr. forestilling, billetpris samt vedlægges dokumentation for indbetalt opførelsesafgift, f.eks. kopi af kvittering fra bank/posthus eller kopi af en check. 

Ansøg her

Retningslinjer

Gruppen, scenen, skolen eller foreningen skal være medlem af DATS.

Der kan ydes tilskud til forestillinger opført for under 100 tilskuere i gennemsnit pr. forestilling.

Der kan ydes tilskud til danske og udenlandske skuespil af en rimelig dramatisk og litterær kvalitet.

DATS forudsætter, at gældende lovgivning vedrørende rettigheder på både dramatik og musik overholdes.
Der kan søges 2 gange årligt: 

Indeværende års forårssæson sidste frist 7. august. 

Indeværende års efterårssæson sidste frist 21. januar

Behandlingstid

1-2 uger

Definition på amatørteatret

For at kunne opnå støtte skal man opfylde DATS ‘definition på amatørteater; “Amatørteatret i Danmark er defineret ved, at skuespillerne ikke modtager løn for deres indsats. Omvendt kan der sagtens medvirke lønnede dramatikere, instruktører, scenografer, musikere m.fl., alt sammen for at styrke den kunstneriske indsats på scenen.” 

http://form.jotformeu.com/form/51972539552363

DATS medlemmer kan søge penge hos DUF

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – har flere forskellige pujler, som er interessante for DATS´ medlemmer. 

Du kan læse om alle pujlerne her.

 

Find fonde og legater på Fonde.dk

DATS´ gruppemedlemmer kan få adgang til den store fundraising database Fonde.dk for kun 500 kr. om året.

Du kan læse om mere om abonnementet her.