Tilskud til dats medlemmer

Det er blevet enklere at søge økonomisk støtte hos DATS

Fra nu af skal I bruge det samme ansøgningsskema, hvad enten I søger økonomisk støtte til rejser, kurser, almindelige aktiviteter på scenen/i gruppen eller udviklingsprojekter.

 

I skal blot krydse af, hvilken type støtte I søger.

Inden for hver kategori kan man søge op til et angivet maksimum beløb.

Vi giver typisk mindst til individuelle rejse- og uddannelsesaktiviteter

og mest til udviklingsprojekter, hvor mange er aktivt engagerede.

Udvikling og støtte til udvikling har høj prioritet i DATS, og derfor er det også her vi yder op til 8.000 kr. i støtte.

Når I søger udviklingsstøtte, skal I beskrive hvordan projektet udvikler jer – jeres scene eller gruppe – idenfor 3 centrale områder:

Repertoire, arbejdsmetode og udtryksform.

Jo mere udvikling, jo større støtte.

Endelig vægter vi, at støtten kommer mange til gode.

Derfor beder vi jer angive – eller anslå – hvor mange der er direkte involverede i projektet, og hvor mange projektet når ud til – som målgruppe og modtagere.

Vi glæder os til mange spændende ansøgninger!

Hvem kan søge

Alle medlemmer af DATS kan søge – både enkeltmedlemmer og scener/grupper/foreninger/skoler.

(Enkeltmedlemmer kan kun søge kategori 1, som er ang. personlig rejse)

Tilskuddets størrelse

1.500 – 8.000 kr.

Kriterier for at kunne søge puljen

At en VÆSENTLIG del af teaterforestillingen eller teateraktiviteten involverer og realiseres af medvirkende, der ikke har den aktuelle forestilling eller aktivitet som professionel beskæftigelse (dvs. at de ikke ernærer sig ved den).

Ansøgningsfrister 2019

25. august

27. oktober

29. december

 

Behandlingstid
1 uge.

Ansøgningsskema
Åben ansøgningsskemaet her.

Kreditering
Alle der opnår støtte fra DATS til forestillinger, festivaler og andre projekter skal, på plakater og programmer mv., oplyse at der er modtaget støtte fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst. Desuden ser vi gerne at der i programmer medtages en faktaboks om DATS. Du kan downloade disse under Logo og faktabokse.

Opførelsesafgift

Har du brug for støtte til opførelsesafgift, er der også hjælp at hente hos DATS.

Formål

At yde støtte til betaling af opførelsesafgifter (til dansk og udenlandsk dramatik).

Ansøgningsskema

Ja – hvorpå skal oplyses dramatikernavn, titel på skuespil, antal opførelser, antal tilskuere i gennemsnit pr. forestilling, billetpris samt vedlægges dokumentation for indbetalt opførelsesafgift, f.eks. kopi af kvittering fra bank/posthus eller kopi af en check. 

Ansøg her

Retningslinjer

Gruppen, scenen, skolen eller foreningen skal være medlem af DATS.

Der kan ydes tilskud til forestillinger opført for under 100 tilskuere i gennemsnit pr. forestilling.

Der kan ydes tilskud til danske og udenlandske skuespil af en rimelig dramatisk og litterær kvalitet.

Der kan søges 2 gange årligt: 

Indeværende års forårssæson sidste frist 7. august. 

Indeværende års efterårssæson sidste frist 21. januar

Behandlingstid

1-2 uger

Definition på amatørteatret

For at kunne opnå støtte skal man opfylde DATS ‘definition på amatørteater; “Amatørteatret i Danmark er defineret ved, at skuespillerne ikke modtager løn for deres indsats. Omvendt kan der sagtens medvirke lønnede dramatikere, instruktører, scenografer, musikere m.fl., alt sammen for at styrke den kunstneriske indsats på scenen.” 

http://form.jotformeu.com/form/51972539552363