Ved DATS generalforsamling d. 26. september 2021
uddeles legatet af landsformanden for DATS på
vegne af hovedbestyrelsen til:

Ole Gaul Nilum

Med følgende begrundelse:
Ole er en flittig organisator, som arbejder ihærdigt for amatørteatret. Han gør meget for, at de aktive på Det lille Teater i Ladegårdskov får optimale betingelser for de bedste resultater af deres anstrengelser, både i prøveperioder og ved forestillinger.

Både Sønderjysk Forsøgsscene og DATS nyder godt af Oles indsats og engagement.
I Det lille Teater arbejder han sammen med sin bestyrelse for at alle skal føle sig velkomne i teateret. Aktive, såvel som gæster. Samtidig med, at han sikrer sig, at Sønderborg Kommune kender Det lille Teater og dets virke. Han sørger for, at Det lille Teater er repræsenteret, hvor det er muligt.

I genforeningsåret har Ole lagt et stort arbejde i at få et stort friluftsspil op at stå sammen med Sønderjysk Forsøgsscene. Da Coronaen satte en stopper for det, lykkedes det alligevel med Oles ihærdige indsats at få et mindre stykke, ”Her Går Grænsen”, afviklet i 20 forskellige forsamlingshuse.

Lige nu er Ole Gaul Nilum i gang med forberedelserne til det forestående 50 års jubilæum i 2022 på Det lille Teater i Ladegårdskov.
Ole er altid i gang med noget, som gavner dansk amatørteater!

Indstillingen er skrevet af Anton Mortensen og Gunnar Brodersen, Gråsten

Formand for Det lille Teater i Gråsten:
Ole Gaul Nilum
Foto: Kristina Asmussen Gude-Hansen