Bodil Errebo Nielsen, Snedsted

Ved DATS Årsmøde d. 26. april 2014 blev Anna og Arne Aabenhus legatet uddelt af landsformand Anders Hind på vegne af hovedbestyrelsen efter til Bodil Errebo Nielsen, Snedsted.

Legatet blev uddelt med følgende begrundelse:

Bodil har ydet en fantastisk indsats i mange DATS-sammenhænge i mange år.
Det gælder i den enkelte gruppe, i kredsen, i regionen og på landsplan.
Bodil er aktiv i organisation, i produktion og i kunstnerisk arbejde med scenografi og kostumer.

Bodil har deltaget i arbejdet med store spil på Skansen i Hals, på Børglum Kloster og ved Fyrspillene i Sydthy. Hun har været en af drivkræfterne i Landsbyteateret siden dets start.

Bodil er aktiv i Nordvestjysk Kreds. Hun har stået bag festivaler og kurser, herunder grunduddannelsen, og hun er en stor del af kredsens daglige arbejde.
Bodil var aktiv i det regionale samarbejde og redigerede det fælles blad ”På de Skrå”.

Bodil har været aktiv på landsplan med udvikling af arbejdet med det folkelige teater, hun har bidraget med artikler til Rampelyset og været aktiv på møder, konferencer og festivaler.

Det siges jo, at ingen er uundværlig. Det er muligt, men hvor er der meget, der ikke ville være blevet gjort, hvis Bodil ikke havde været der.

Bodil Errebo Nielsen er indstillet af Jakob Oschlag.