Henrik Sommer tildeles Aabenhus prisen 2019

Henrik har mere end et halvt århundrede været en stor del af DATS. Han har siddet i hovedudvalgtet 1976-82, repræsenteret DATS i Nordisk Amatørteater Råd og ikke mindst siddet i Dramas bestyrelse siden 70’erne og indtil lukningen i 2017.

Men det er ikke derfor han skal have prisen. Det er fordi at han har skrevet et veldokumenteret og solidt værk om DATS. “At Se med Hjertet” er en kraftpræstation, der detaljeret fortæller om organisationen DATS og dens udvikling og ikke mindst relatererer DATS til, hvad der er sket  i verden gennem de sidste 70 år.

Henrik skriver selv i indledningen til sin bog at han ikke kan betragtes som en “neutral” fortæller og det er godt, fordi Henrik formår på en gang på den ene side at være involveret og engageret og på den anden side at være iagttagende og analystisk – og det er bedre end at være neutral.

Henrik Sommer er indstillet af DATS´ Hovedbestyrelse