Til DATS

Arne og Anna Aabenhus pris

I midten af 70erne opstod en ny teaterform i Danmark: Egnspillet, store udendørs forestillinger med udgangspunkt i lokal historie og med mange medvirkende.

De var inspireret af bevægelsen ”Grav hvor de står” og af de store arbejderspil i Sverige. Det blev hurtigt et satsningsområde for DATS med deltagelse i nordiske møder og konferencer. Det første spil kom 1978 i Højer ”Hvorfor er Højer sådan en køn lille by”? af Kaj Nissen, og senere kom teglværksspillene 1982 – 84 på Cathrine Teglværk ”Til arbejdet liv eller død” af Søren Chr. Hansen. I begge tilfælde var Arne Aabenhus den drivende kraft bag spillene. En foreløbige kulmination kom i 1988, hvor DATS var initiativtager til at 144 egnspil blev opført i forbindelse med 200 årsdagen for Stavnsbåndets ophævelse, og i 1999 var DATS igen på banen, da der blev opført 45 spil i anledningen af 150 året for indførelsen af Danmarks Grundlov.

Senere ændrede spillene karakter mange steder. I stedet for lokale egnspil blev det store musicals og folkelige spil og familieforestilling. Man kan sige, at vinterens repertoire kom udendørs i lidt større format.

Et sted har man dog ikke kun fastholdt, men også udviklet traditionen. Siden 1984 har ”Fyrspillene i Sydthy” hvert år opført et nyskrevet spil på en ny plads. Det er et helt særligt koncept. Man finder en plads, finder en historie og bestiller et ny spil hos en dramatiker. På den måde er man kommet vidt omkring i Sydthy og i historien. Det har været spil fra vikingetiden, jernalderen, middelalderen og nyere historie. Det har været spil om kendte personer i Thy f.eks. forfatteren J. P. Jacobsen og maleren Jens Søndergård. Det har været spil om særlige pladser og byer som Vestervig, Agger, Bedsted og Hørdum. Det sker ofte i samarbejde med lokale borgerforeninger og historiske foreninger, og lokale foreninger (idræt, spejdere, seniorer) har stået for den uundværlige kaffe og kage i pausen, ligesom lokale kroer har stået for servering inden forestillingen ofte med mad i forlængelse af forestillingens tema. På den måde har spillene stor betydning for mange mennesker i Sydthy ud over de mange medvirkende.

Igennem de 35 år har man opbygget et stærkt ensemble med spillere fra flere generationer. I årets spil om Margrete den første og Magnus Høg, en digtet person fra Thy, spilles rollerne af de 2 hovedpersoner af 4 spillere fra vugge til grav. Skuespilleren, der spiller den ældste Magnus Høg er far til den skuespiller, der spiller den voksne Margrete, og hun er mor til det barn, der spil Margrete som barn. Der er også i spillene lagt vægt på kostumer med et stort syhold, som fremstiller ca. 50 kostumer til årets spil, mange nye kostumer, men også genbrug fra den rige garderobe, der er bygget gennem 35 år. Lokale teatergrupper kan leje kostumer fra garderoben til vinterens spil. Mange fyrspillere deltager i vinterens spil i forskellige teatergrupper i Thy, så Fyrspillene er vigtige for amatørteateret i området.

Det helt særlige ved ”Fyrspillene i Sydthy” er, at der hvert bliver skrevet et nyt spil af en professionel dramatiker. Det har været lokale forfattere som Gunnar Iversen, Bent Haller, Niels Stokholm og Sven Sørensen. Desuden forfattere udefra som Jytte Boberg og Kaj Nissen. Der er skabt en udvikling og kontinuitet, hvor forfattere har haft mulighed for at lære egnens historie og spillenes tradition at kende, men der er også skabt fornyelse. I de senere år har unge dramatikere som Maria Markvard Andersen og Brian Wind Hansen skrevet deres første store spil til Fyrspillene.

Fyrspillene har været en vigtig medspiller for DATS. De deltog i begge DATS store egnspilssatsninger. De er aktive i den lokal DATSkreds (landets ældste) og medvirker til at afholde kurser og festivaler, og de er aktive på landsplan.

Jeg vil foreslå ”Fyrspillene i Sydthy” som modtager af årets Aabenhuslegat. Det vil helt være i Arne og Anna Aabenhus ånd. Arne startede sit teaterarbejde netop i Thy med Just Thorning i nationale spil i under besættelsen, og det førte til af DATS startede sin virksomhed i Thy allerede inden starten i 1948. Arne Aabenhus var også initiativtager til de første spil i Danmark. 2004 så Arne og Anna Fyrspillet i Hørdum, et spil hvor rollen som ”førstelæreren under 2. verdenskrig” var skabt ud fra Arnes person.

Mange hilsner
Jakob Oschlag  

Formand for Fyrspillene i Sydthy:
Heidi Søgaard