Aage Ølgaard

Ved DATS Årsmøde d. 30. april 2016 blev legatet uddelt af landsformand Pia Bredow på vegne af hovedbestyrelsen til Aage Ølgaard.

Aage har igennem en menneskealder været et dedikeret amatørteater-og DATS menneske, både hjemme i 7-Kanten/Varde Sommerspil og i landsDATS regi.

Altid møder han frem. Altid stiller han op. Og altid er han villig til at hjælpe og stille sin viden og kunnen til rådighed.

Da DATS kredsene begyndte at opløse sig selv, opstod tanken om at rekruttere dygtige teaterfolk som Områdekonsulenter, der kunne tage over efter Kredskonsulenterne. Og Aage meldte sig straks under fanerne og blev Lokal TeaterKonsulent med speciale i teaterteknik.

Kombinationen af de to tilgange til teknikken, den gammeldags, fællesskabs- og foreningsorienterede dele-tanke og den hypermoderne, freakede fascination, gør Aage til en unik ”teknik-bank-bestyrer”. Til en værdifuld og favnende konsulent. Og til et rigtigt DATS menneske: Lige dele historisk ”grounded” og futuristisk fantasifuld og fandenivoldsk. For det er vel på mange mådes essensen af DATS: Erkendelsen af og sansen for vores kultuhistoriske arv og værdier, der konstant mødes og udfordres, dekonstrueres og genfødes eller nyformuleres i mødet med den fremtid, der begynder hvert eneste øjeblik.

Og nu vi er ved mødet mellem gammelt og nyt, så har Aage også været en drivende kraft i at sætte NYT fokus på noget gammelt, nemlig Seniorteatret i DATS. Aage har velvilligt stillet sit teater, 7 Kanten, til rådighed som værtsscene for de to første Seniorteaterfestivaler i 2014 og 2016. Og ikke mindst har han stillet sig selv til rådighed som arrangør, tekniker, altmuligmand og frokostkok. Et helt festivalcrew inkarneret i én éneste person. Det kalder på respekt og taknemmelighed. Og gør én fortjent til at modtage Arne og Anne Aabenhus´ legat.

Aage er indstillet af Ejvind Hansen og arrangørgruppen bag SeniorTeaterfestivalen.