Dagsorden for den officielle del:

1.    Mødet åbnes.
2.    Valg af dirigent.
3.    Aflæggelse af beretning(er).
4.    Fremlæggelse af regnskab.
5.    Beretning fra kredsene (forelægges skriftligt).
6.    Godkendelse af beretning(er) og regnskab.
7.    Behandling af indkomne forslag.
8.    Forelæggelse af virkeplanen.
9.    Drøftelse af virkeplan og aktivitetsplan.
10. Fastsættelse af kontingent.
11. Valg af landsformand.
12. Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for HB.
13. Valg af kritisk revisor samt 1 revisorsuppleant.
14. Eventuelt.
15. Mødet afsluttes.