Det er svært at spille teater med behørig Corona-afstand…

Uddrag af ønsker sendt til Kulturministeren fra Dansk Amatør Teater og Scenekunst

Maj 2020

”Det vigtigste her og nu er, at vi får mulighed for at åbne amatørteaterforeninger for medlemmerne. I første omgang er der ingen grund til at spekulere over, hvordan publikum skal håndteres, da de færreste teatre har nogen forestillinger at vise publikum lige nu, da der ikke har været mulighed for at øve de sidste måneder.

Vi tænker derfor, at genåbningen kan gøres todelt for amatørteatrets område, sådan, at vi i første omgang arbejder på at skabe sikre muligheder for, at medlemmerne igen kan mødes, også gerne lidt mere end 10 personer ad gangen, og begynde at øve og sætte forestillinger op. Det er utroligt vigtigt for os at komme i gang, så teaterforeningerne kan overleve uden at miste medlemmer og bibeholde indtægter i form af kontingenter.

Desuden udgør amatørteater i mange tilfælde en væsentlig del af deltagernes sociale liv. Så – lad os få lov til at mødes, så vi kan komme i gang med at producere forestillinger, så vi har noget klar til at vise, når vi får mulighed for at invitere publikum ind igen.

Der udover ønsker vi os også en tidshorisont for næste face – altså, hvornår kan vi igen begynde at spille teater for publikum. I den mellemliggende tid kan vi så se på, hvordan det kan foregå under kontrollerede og sikre forhold.”

DATS´ MÆRKESAGER

På baggrund af de behov og ønsker der kom til udtryk på DATS’ visionsseminar i efteråret 2018, og de tendenser DATS’ hovedbestyrelse oplever i amatørteatret og samfundet, har DATS udarbejdet et memorandum med 5 ønsker til en kulturpolitik.

Du kan læse memorandummet her. 

 

HVAD MENER POLITIKERNE OM DATS´ MÆRKESAGER?

I forlængelse af memorandummet har DATS’ konsulent Susan Fazakerley stillet tre spørgsmål til alle Folketingets kulturordførere.

Ideen er at give DATS’ medlemmer et billede af de forskellige partiers holdninger til DATS’ ønsker, og du kan løbende læse deres svar her på siden.

 

Læs stedfortrædende kulturordfører for Dansk Folkeparti Pernille Bendixens svar her.

 

LÆS DATS´ SVAR PÅ REGERINGENS UDSPIL OM SCENEKUNSTEN

Selvom amatørteatret ikke er nævnt bakker DATS på mange måder op om regeringens udspil om scenekunst der under overskriften “Stærkere teatre: Fra passiv kulturstøtte til aktiv kulturinvistering” foreslår en række omprioriteringer på scenekunstområdet.

Læs regeringens udspil her.

Læs DATS´ svar på udspillet her.

Læs DATS´ høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om scenekunst m.m. her.

Læs DATS´ høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om refusionsgodkendte forestillinger her.