REFERATER OG POLITISKE BESLUTNINGER

Referater:

Hovedbestyrelsesmøde den 7. – 8. maj 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 11. juni 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 3. – 4. sept. 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 26. oktober 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 19. – 20. nov. 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 21. – 22. jan. 2022
Hovedbestyrelsesmøde den 18. – 19. marts 2022
Hovedbestyrelsesmøde den 16. – 17. sept. 2022
Hovedbestyrelsesmøde den 11. – 12. nov. 2022
Hovedbestyrelsesmøde den 20. – 21. jan. 2023
Hovedbestyrelsesmøde 3. –  4. marts 2023
Hovedbestyrelsesmøde 3. maj 2023
Hovedbestyrelsesmøde 2. juni 2023
Hovedbestyrelsesmøde 8. – 9. september 2023
Hovedbestyrelsesmøde 19. – 20. januar 2024

Generalforsamlingen 2021
Generalforsamlingen 2022
Generalforsamlingen 2023

Pc, kaffe og notesbog
Kommentar til Kulturministeriets:
“BUREAUKRATI PRESSER MANGE FORENINGSAKTIVE”

DATS MENER

“ordet ”amatørkultur” skal skrives direkte ind i Folkeoplysningsloven på linje med idræt, aftenskoler mm. Kun på den måde kan ALLE kommuner og ALLE amatørkulturelle foreninger gøres opmærksomme på, at amatørkultur også er folkeoplysende og har krav på tilskud, velegnede lokaler og støtte fra kommunen.

Pia Longet, generalsekretær DATS

Ovenstående er en kommentar til Kulturministeriets sammendrag af deres undersøgelse om foreningslivets bureaukratiske benspænd, som foreninger oplever i deres kontakt med kommune eller andre myndigheder.

Pressemeddelse og sammendrag kan læses her 

 

 

DATS´ ønsker til Folkeoplysningsloven

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeren i forbindelse med to store ønsker til en ny Folkeoplysningslov.

Notatet kan læses her.  

NOTAT TIL KULTURMINISTERIET VEDR. VACCINE-PAS / CORONA-PAS

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeriet vedr. vaccinepas / Coronapas.

Notatet kan læses her.

Notat til Kulturministeriets genstartsteam

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeriets genåbningsteam med ønsker i forhold til en åbningsstrategi for amatørteatret.

Notatet kan læses her.

DATS´ MÆRKESAGER

På baggrund af de behov og ønsker der kom til udtryk på DATS’ visionsseminar i efteråret 2018, og de tendenser DATS’ hovedbestyrelse oplever i amatørteatret og samfundet, har DATS udarbejdet et memorandum med 5 ønsker til en kulturpolitik.

Du kan læse memorandummet her. 

 

LÆS DATS´ SVAR PÅ REGERINGENS UDSPIL OM SCENEKUNSTEN

Selvom amatørteatret ikke er nævnt bakker DATS på mange måder op om regeringens udspil om scenekunst der under overskriften “Stærkere teatre: Fra passiv kulturstøtte til aktiv kulturinvistering” foreslår en række omprioriteringer på scenekunstområdet.

Læs regeringens udspil her.

Læs DATS´ svar på udspillet her.

Læs DATS´ høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om scenekunst m.m. her.

Læs DATS´ høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om refusionsgodkendte forestillinger her.