REFERATER OG POLITISKE BESLUTNINGER

Referater:

Hovedbestyrelsesmøde den 7. – 8. maj 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 11. juni 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 3. – 4. sept. 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 26. oktober 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 19. – 20. nov. 2021
Hovedbestyrelsesmøde den 21. – 22. jan. 2022
Hovedbestyrelsesmøde den 18. – 19. marts 2022

Generalforsamlingen 2021

Pc, kaffe og notesbog
DATS´ ønsker til Folkeoplysningsloven

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeren i forbindelse med to store ønsker til en ny Folkeoplysningslov.

Notatet kan læses her.  

NOTAT TIL KULTURMINISTERIET VEDR. VACCINE-PAS / CORONA-PAS

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeriet vedr. vaccinepas / Coronapas.

Notatet kan læses her.

Notat til Kulturministeriets genstartsteam

DATS har udarbejdet et notat til Kulturministeriets genåbningsteam med ønsker i forhold til en åbningsstrategi for amatørteatret.

Notatet kan læses her.

DATS´ MÆRKESAGER

På baggrund af de behov og ønsker der kom til udtryk på DATS’ visionsseminar i efteråret 2018, og de tendenser DATS’ hovedbestyrelse oplever i amatørteatret og samfundet, har DATS udarbejdet et memorandum med 5 ønsker til en kulturpolitik.

Du kan læse memorandummet her. 

 

LÆS DATS´ SVAR PÅ REGERINGENS UDSPIL OM SCENEKUNSTEN

Selvom amatørteatret ikke er nævnt bakker DATS på mange måder op om regeringens udspil om scenekunst der under overskriften “Stærkere teatre: Fra passiv kulturstøtte til aktiv kulturinvistering” foreslår en række omprioriteringer på scenekunstområdet.

Læs regeringens udspil her.

Læs DATS´ svar på udspillet her.

Læs DATS´ høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om scenekunst m.m. her.

Læs DATS´ høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om refusionsgodkendte forestillinger her.