DATS´ MÆRKESAGER

På baggrund af de behov og ønsker der kom til udtryk på DATS’ visionsseminar i efteråret 2018, og de tendenser DATS’ hovedbestyrelse oplever i amatørteatret og samfundet, har DATS op til det kommende folketingsvalg udarbejdet et memorandum med 4 ønsker til en kulturpolitik.

Du kan læse memorandummet her .

 

 

HVAD MENER POLITIKERNE OM DATS´ MÆRKESAGER?

I forlængelse af memorandummet har DATS’ konsulent Susan Fazakerley stillet tre spørgsmål til alle Folketingets kulturordførere.

Ideen er at give DATS’ medlemmer et billede af de forskellige partiers holdninger til DATS’ ønsker, og du kan løbende læse deres svar her på siden.

 

Læs Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsens svar her.

Læs Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensens svar her.

Læs Venstres kulturordfører Bertel Haarders svar her.

Læs Socialistisk Folkepartis kulturordfører Jakob Marks svar her.

Læs Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaards svar her.

Læs Radikale Venstres kulturordfører Marianne Jelveds svar her.

 

LÆS DATS´ SVAR PÅ REGERINGENS UDSPIL OM SCENEKUNSTEN

Selvom amatørteatret ikke er nævn bakker DATS på mange måder op om regeringens udspil om scenekunst der under overskriften “Stærkere teatre: Fra passiv kulturstøtte til aktiv kulturinvistering” foreslår en række omprioriteringer på scenekunstområdet.

Læs regeringens udspil her.

Læs DATS´ svar på udspillet her.