DATS medlemmer kan søge DUFs (Dansk Ungdoms Fællesråd) Lokalforeningspulje

Alle DATS´ gruppemedlemmer, som har hjemsted i Danmark og Sydslesvig kan søge puljen

Puljen har ansøgningsfrist hver den 1. i måneden, og her kan du læse beskrivelsen af puljen, retningslinjer, online ansøgningsskema, kontaktoplysninger m.m.