ER DIT TEATER FORSIKRET?

Som DATS gruppemedlem har du og dit teater, forening, skole m.m. mulighed for at tegne forsikringer til helt specielle priser.

Vi har lavet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som er helt gratis for vores medlemmer.

Vi kan også tilbyde en kollektiv ansvarsforsikring – som man bør have – til kun 750 kr. om året. Ansvarsforsikringen bliver opkrævet pr. 1. maj hvert år.

Herudover kan teknisk udstyr, løsøre, omsætningen osv. forsikres til lave priser.

Se denne PDF vedr. de forskellige forsikringer.

Hvis du har spørgsmål til forsikringerne, så må du meget gerne kontakte vores bogholder Poul Winther:

Tlf.: 76 20 44 13
bogholder@dats.dk