Stemmeberettigede på generalforsamlingen:
a)  Gruppemedlemskaber (scener, grupper, skoler, biblioteker m.v.) med hver 1 repræsentant.
b)  Personlige medlemskaber med hver 1 stemme.
c)   Kredse med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog således, at hver kreds har mindst 2 delegerede.
d)  Landsorganisationer med hver 1 repræsentant.
Forbehold:
a)  Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret.
b)  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
c)   Ingen kan afgive mere end 1 stemme.