DATS generalforsamling 26. maj 2024

PÅ BLOMMENSLYST KRO VED ODENSE

Kl. 9:00 – 10:00 Ankomst eller opvågning + morgenmad

Kl. 10:00 – 12:00 Generalforsamling 1. del

Kl. 12:00 – 13:00 Frokost

Kl. 13:00 – 14:00 Generalforsamling 2. del

Kl. 14:00 – 15:00 Kaffe/te og tak for i dag

Dagsorden
Se dagsordenen for den officielle del her.

Stemmeberettigede
Se hvem der er stemmeberettigede på generalforsamlingen her.

Indkomne forslag
Indkomne forslag til generalforsamlingen, der er modtaget rettidigt (senest d. 12. maj), offentliggøres her. Indkomne forslag sendes til dats@dats.dk

Kandidater til landsformand og hovedbestyrelsen
Opstillede kandidater kan ses her eller i generalforsamlingsmappen. Kandidatforslag til landsformand og hovedbestyrelsen kan dog indstilles på generalforsamlingen indtil dagsordenens punkt 10.

Anna og Arne Aabenhus´ legat
Hermed indkaldes forslag til legatmodtagere. Forslagene skal være indsendt til DATS senest d. 21. april.

Du kan indsende din indstilling her. Indstillingsfristen er udløbet.

Læs mere om Anna og Arne Aabenhus´ legat her.

Tilmelding 
Det er gratis for alle DATS´ medlemmer at deltage. Og I er velkomne til at komme flere fra en gruppe. Overnatning koster 200 kr.
Drikkevarer ud over vand, te og kaffe er dog for egen regning.

Vi skal have din tilmelding senest søndag d. 28. april, og du kan tilmelde dig her. Tilmeldingsfristen er udløbet.

Vi gør opmærksom på ..
at der bliver taget fotos/videos ved DATS´ arrangementer, som efterfølgende kan blive brugt i DATS sammenhænge.

Om lørdagen afholder vi en teaterdag med lærerige teaterworkshops, hyggeligt teatersamvær, festmiddag og livemusik. Læs mere om dagen her.