Kandidater – generalforsamling 2021

KANDIDATER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2021 LandsformandspostenPia Bredow er på valg – genopstiller ikke HovedbestyrelsenEge Juul Nielsen er på valg – opstiller til landsformandspostenRené Foshammer er på valg – genopstillerJens Damsager Hansen er på...

Stemmeberettigede – generalforsamling 2021

Stemmeberettigede på generalforsamlingen:a)  Gruppemedlemskaber (scener, grupper, skoler, biblioteker m.v.) med hver 1 repræsentant.b)  Personlige medlemskaber med hver 1 stemme.c)   Kredse med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog således, at hver kreds...

Dagsorden – generalforsamling 2021

Dagsorden for den officielle del: 1.    Mødet åbnes.2.    Valg af dirigent.3.    Aflæggelse af beretning(er).4.    Fremlæggelse af regnskab.5.    Beretning fra kredsene (forelægges skriftligt).6.    Godkendelse af beretning(er) og regnskab.7.    Behandling af indkomne...

Generalforsamling d. 26. september 2021

DATS generalforsamling 26. september 2021 Kl. 9:00 – 10:00 Ankomst eller opvågning + morgenmad, Brasilia Salen Kl. 10:00 – 12:00 Generalforsamling 1. del, Brasilia Salen Kl. 12:00 – 13:00 Frokost, Brasilia Salen Kl. 13:00 – 14:30...