Teaterfestival 2021_program

program for teaterfestival 2021 i haarby på fyn- gratis entré til forestillingerne Vi afholder teaterfestival d. 29. – 31. oktober i samarbejde med Haarby Amatør Teater FREDAG D. 29. OKTOBERKl. 16:00 – 17:30 IndkvarteringKl. 17:30 – 18:30...

Aabenhus legat 2021

Ved DATS generalforsamling d. 26. september 2021uddeles legatet af landsformanden for DATS påvegne af hovedbestyrelsen til: Ole Gaul Nilum Med følgende begrundelse:Ole er en flittig organisator, som arbejder ihærdigt for amatørteatret. Han gør meget for, at de aktive...

Kandidater – generalforsamling 2021

KANDIDATER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2021 LandsformandspostenPia Bredow er på valg – genopstiller ikke HovedbestyrelsenEge Juul Nielsen er på valg – opstiller til landsformandspostenRené Foshammer er på valg – genopstillerJens Damsager Hansen er på...

Indkomne forslag – generalforsamling 2021

Indkomne forslag til DATS´ generalforsamling 2021: Forslag 1 Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen i DATS forslår følgende tilføjelser i DATS’ vedtægter: § 06 Generalforsamlingen, Stk. 2: Under helt særlige omstændigheder som pandemier og nedlukninger af landet kan...

Stemmeberettigede – generalforsamling 2021

Stemmeberettigede på generalforsamlingen:a)  Gruppemedlemskaber (scener, grupper, skoler, biblioteker m.v.) med hver 1 repræsentant.b)  Personlige medlemskaber med hver 1 stemme.c)   Kredse med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog således, at hver kreds...