Årsmøde 2024

DATS Årsmøde 25. maj 2024 PÅ BLOMMENSLYST KRO VED ODENSEKl. 14:00 – 14:30 Ankomst og indkvartering Kl. 14:30 – 15:00 Velkomst, kaffe/te og sang Kl. 15:00 – 18:00 Workshops for alle – 4 forskellige hold. Inkl. pause.Alle workshops har max...

Generalforsamling 2024 – Dagsorden

Dagsorden for den officielle del: 1.    Mødet åbnes.2.    Valg af dirigent.3.    Aflæggelse af beretning(er).4.    Fremlæggelse af regnskab.5.    Beretning fra kredsene (forelægges skriftligt).6.    Godkendelse af beretning(er) og regnskab.7.    Behandling af indkomne...

Generalforsamling 2024 – Kandidater

KANDIDATER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2024 LandsformandspostenEge Juul Nielsen – modtager genvalg HovedbestyrelsenMichael Amtoft – modtager genvalgChristina MattsonSofia Borregaard Christiansen Ønsker du at opstille en kandidat, så send en mail til...

Generalforsamling 2024 – Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen:a)  Gruppemedlemskaber (scener, grupper, skoler, biblioteker m.v.) med hver 1 repræsentant.b)  Personlige medlemskaber med hver 1 stemme.c)   Kredse med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog således, at hver kreds...