Generalforsamling 2024 – Dagsorden

Dagsorden for den officielle del: 1.    Mødet åbnes.2.    Valg af dirigent.3.    Aflæggelse af beretning(er).4.    Fremlæggelse af regnskab.5.    Beretning fra kredsene (forelægges skriftligt).6.    Godkendelse af beretning(er) og regnskab.7.    Behandling af indkomne...

Generalforsamling 2024 – Kandidater

KANDIDATER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2024 LandsformandspostenEge Juul Nielsen – modtager genvalg HovedbestyrelsenMichael Amtoft – modtager genvalgChristina Mattson – modtager genvalgSofia Borregaard Christiansen – modtager genvalg Ønsker du at...

Generalforsamling 2024 – Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen:a)  Gruppemedlemskaber (scener, grupper, skoler, biblioteker m.v.) med hver 1 repræsentant.b)  Personlige medlemskaber med hver 1 stemme.c)   Kredse med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog således, at hver kreds...

Generalforsamling 2024

DATS generalforsamling 26. maj 2024 PÅ BLOMMENSLYST KRO VED ODENSE Kl. 9:00 – 10:00 Ankomst eller opvågning + morgenmad Kl. 10:00 – 12:00 Generalforsamling 1. del Kl. 12:00 – 13:00 Frokost Kl. 13:00 – 14:00 Generalforsamling 2. del Kl. 14:00...