Generalforsamling 2023 – Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen:a)  Gruppemedlemskaber (scener, grupper, skoler, biblioteker m.v.) med hver 1 repræsentant.b)  Personlige medlemskaber med hver 1 stemme.c)   Kredse med 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog således, at hver kreds...

Generalforsamling 2023 – Kandidater

KANDIDATER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2023 LandsformandspostenEge Juul Nielsen – modtager genvalg HovedbestyrelsenRené Foshammer – modtager genvalgJens Damsager Hansen – modtager genvalgThomas Andersen – modtager genvalg Ønsker du at opstille en...

Generalforsamling 2023 – Indkomne forslag

Indkomne forslag til DATS´ generalforsamling 2023: Hovedbestyrelsen stiller et forslag om vedtægtsændring for DATS: § 07 HovedbestyrelsenStk. 1: Generalforsamlingen vælger landsformand og hovedbestyrelse (HB), bestående af 6 medlemmer samt 2 suppleanter for disse....

Generalforsamling 2023 – Dagsorden

Dagsorden for den officielle del: 1.    Mødet åbnes.2.    Valg af dirigent.3.    Aflæggelse af beretning(er).4.    Fremlæggelse af regnskab.5.    Beretning fra kredsene (forelægges skriftligt).6.    Godkendelse af beretning(er) og regnskab.7.    Behandling af indkomne...

Generalforsamling 2023

DATS generalforsamling 14. maj 2023 PÅ BLOMMENSLYST KRO VED ODENSE Kl. 9:00 – 10:00 Ankomst eller opvågning + morgenmad Kl. 10:00 – 12:00 Generalforsamling 1. del Kl. 12:00 – 13:00 Frokost Kl. 13:00 – 14:30 Generalforsamling 2. del Kl. 14:30...